Działania CSR INFARMA i firm członkowskich

Pandemia COVID-19 to ogromne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia, szpitali, kardy medycznej, a przede wszystkim dla nas – obywateli.

Działania CSR INFARMA i firm członkowskich

Biorąc pod uwagą dalsze rozprzestrzenianie się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podjął decyzję o dołączeniu do grona firm i organizacji wspierających walkę z pandemią COVID-19. INFARMA wsłuchuje się w głosy swych partnerów społecznych i postanowiła wesprzeć inspektorów sanitarnych, którzy codziennie, uzupełniając starania lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i pracowników ośrodków medycznych, niestrudzenie podejmują walkę z wirusem. Po intensywnych rozmowach z Głównym Inspektorem Sanitarnym INFARMA zdecydowała się przekazać pracownikom powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych działających w naszym kraju darowiznę w postaci 350 nowoczesnych laptopów. Więcej na ten temat >>

Firmy członkowskie zrzeszone w INFARMA prowadzą również indywidualne działania wspierające walkę z pandemią COVID-19, m.in. intensyfikując badania nad szczepionką, weryfikując swoje produkty w fazie rozwoju pod kątem opracowania leku, a także niosąc pomoc i wsparcie w formie materialnej. Wierzymy, że podjęte działania stanowić będą istotne wsparcie dla systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności lekarzy i pacjentów w obliczu rozwoju pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Więcej informacji poniżej:

W ramach działań wspierających w Polsce, firma przekazała Ministerstwu Zdrowia eksperymentalną terapię do wykorzystania w leczeniu COVID-19. Dodatkowo darowizny trafiły również do organizacji pacjentów, zaangażowanych w przeciwdziałanie następstwom epidemii SARS-CoV-2: Krajowemu Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN oraz Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Firma Abbvie zachęca również swoich pracowników do wspierania działalności charytatywnej i dopłaca dwukrotność wartości każdej darowizny przekazanej przez nich na rzecz walki z COVID-19 organizacjom non-profit z Polski i zagranicy.

W ramach zaangażowania w walkę z COVID-19, w związku z wyjątkowo trudną sytuacją w placówkach służby zdrowia, Allergan podjął decyzję o przekazaniu darowizny w postaci 20 000 maseczek jednorazowych do najbardziej potrzebujących placówek, które zwróciły się z prośbą o wsparcie. Maseczki zostały zamówione 09.04.2020 i w najbliższych dniach zostaną rozdystrybuowane stosownie do potrzeb zadeklarowanych przez zgłaszające się placówki.

Poza działaniami koordynowanymi przez firmę, w ramach inicjatywy prywatnej Pracowników Allergan, została zorganizowana zbiórka pieniędzy. Zgromadzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na zakup potrzebnego sprzętu, m.in. przyłbic i maseczek. Dotychczas zostało zrealizowane, także w ramach prywatnej inicjatywy Pracowników, szycie i wysyłka łącznie około 100 kompletów chirurgicznych (bluza + spodnie) dla personelu medycznego. Jeden z Pracowników firmy wraz z bliskimi, także charytatywnie, szyje maseczki dla potrzebujących, m.in. dla szpitali dziecięcych. Pracownicy rozpoczęli także zbiórkę niań elektronicznych oraz masek do nurkowania (‘model decathlon’), o których wiemy, że są przystosowywane przez szpitale do korzystania przez personel medyczny i pacjentów.

AMGEN w Polsce, w poczuciu społecznej odpowiedzialności, podjął decyzję o wsparciu walki z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Łącznie pół miliona złotych trafi w formie darowizny do czternastu najbardziej potrzebujących szpitali w całej Polsce oraz dwóch organizacji wspierających osoby z grupy wysokiego ryzyka - seniorów i dzieci z chorobami onkologicznymi. Zarząd AMGEN w Polsce podjął decyzję o przekazaniu darowizny czternastu szpitalom, które zwróciły się z apelem o pomoc. Są to:

 • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie;
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
 • Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie;
 • Centrum Onkologii w Gliwicach;
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie;
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie;
 • Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie;
 • Szpital Kliniczny nr 1 w Poznaniu;
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku;
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku;
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Skutki zarażenia koronawirusem pozostają szczególnie groźne dla osób starszych oraz tych o obniżonej odporności. Z tego względu AMGEN zadecydował o udzieleniu dodatkowej pomocy dwóm organizacjom wspierającym osoby najbardziej narażone na niebezpieczeństwo. Pierwsza z nich to Stowarzyszenie mali bracia Ubogich, które na co dzień pomaga osobom starszym i samotnym, często niesamodzielnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mimo epidemii seniorzy wciąż otrzymują ze strony stowarzyszenia tak potrzebne im wsparcie, takie jak choćby zapewnienie im stałej łączności telefonicznej, robienie zakupów czy troska o uzupełnienie zapasu niezbędnych leków. Drugą organizacją pożytku publicznego, którą AMGEN postanowił wspomóc jest Fundacja ISKIERKA, która wspiera dzieci z chorobą nowotworową oraz ich rodziny. Dzieci leczone onkologicznie mają osłabiony układ odpornościowy i są szczególnie podatne na zakażenie koronawirusem. Dostrzegając w działaniach obu organizacji ogromną rolę społeczną, AMGEN zadeklarował wsparcie ich bieżących działań.

Dodatkowo, globalna organizacja AMGEN Foundation uruchomiła program wsparcia, w którym do każdej sumy darowanej indywidualnie przez pracowników, AMGEN Foundation dołoży taką samą kwotę ze swojego budżetu, na zasadzie „dolar za dolar”, do łącznej kwoty 1 miliona dolarów. W Polsce wsparcie to będzie przekazywane do Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji Siepomaga.

W odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną oraz prośby płynące ze szpitali z całej Polski, 26 marca b.r. kierownictwo Astellas Polska, podjęło decyzję o specjalnym wsparciu finansowym z przeznaczeniem na walkę z COVID-19. Wiedząc, że w pierwszej kolejności w sprzęt zaopatrywane są szpitale przekształcone na zakaźne, podjęliśmy decyzję o wsparciu  pozostałych instytucji, które pozostały w ciężkiej sytuacji.

Celem przekazanych przez Astellas darowizn jest możliwość zakupu środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z koronawirusem. Firma Astellas przeznaczyła na ten cel przeszło pół miliona złotych, a pomoc otrzyma w sumie kilkanaście organizacji ochrony zdrowia.

Oprócz organizacji ochrony zdrowia Astellas wsparła także Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, współpracującą z Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu. „Przylądek Nadziei” to jeden z największych w Polsce szpitali dla dzieci chorych na raka, ale również największy w kraju ośrodek przeszczepu szpiku.

Astellas zadbała także o bezpieczeństwo swoich pracowników zaopatrując wszystkich w maseczki oraz płyny do dezynfekcji, a także umożliwia udział w cyklu webinariów poświęconych zdrowiu, psychice, pracy i motywacji. W planach jest także szereg szkoleń dedykowanych pracownikom sprzedaży.

Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz spodziewanego wzrostu zachorowań firma Bayer postanowiła włączyć się do wspólnych wysiłków na rzecz wsparcia systemu ochrony zdrowia. W związku z tym firma Bayer przekazała w tym tygodniu 6 respiratorów wraz z koncentratorami tlenu do 6 szpitali z którymi współpracuje.

Dodatkowo firma Bayer przekaże darowiznę w wysokości 420 000 złotych na Fundusz Interwencyjny Fundacji WOŚP. To specjalny fundusz, stworzony z myślą o wsparciu służby zdrowia w walce z koronawirusem. Darowizna od Bayer pomoże zakupić niezbędne wyposażenie medyczne i ochronne, takie jak m.in. maseczki chirurgiczne. Zakupy i ich dostarczenie do najbardziej potrzebujących placówek - z myślą o lekarzach i personelu medycznym szpitali w całej Polsce - koordynuje Fundacja WOŚP. Dotychczas, w ramach walki z epidemią, organizacja zakupiła m.in. 200 łóżek do intensywnej terapii, 157 kardiomonitorów, a także milion maseczek chirurgicznych.

Fundacja Biogen włączyła się we wsparcie walki z COVID-19 w Polsce przekazując pomoc finansową na rzecz Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 100 tysięcy USD na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia. Fundacja Jurka Owsiaka za zebrane pieniądze kupuje w pierwszej kolejności środki ochrony osobistej dla lekarzy i personelu medycznego, a także sprzęt medyczny. Materiały ochronne, czyli indywidualne pakiety ochrony biologicznej i maseczki ochronne, mają być kierowane do najbardziej potrzebujących placówek.

Dodatkowo Biogen realizuje wsparcie rzeczowe na rzecz kilkudziesięciu polskich szpitali w formie darowizn przekazując jednorazowe maseczki oraz rękawiczki.

Firma otrzymała oficjalne wnioski od placówek ochrony zdrowia z całej Polski z prośbą o wsparcie w różnej formie. Zarząd podjął decyzję o zakupie zestawów materiałów ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) oraz środków dezynfekujących, które mają zostać przekazane w ramach darowizny rzeczowej. Obecnie sprawdzane są oferty. Zamówienia będą realizowane w możliwie najkrótszych terminach. Weryfikowane są również możliwości zakupu innych zgłoszonych przez placówki potrzebnych sprzętów, które stosowane są w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z COVID-19 jak stetoskopy, termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry. Firma ma zadecydować o możliwości wsparcia w tym zakresie.

Dodatkowo przygotowywane są darowizny leku Yanimo, stosowanego w leczeniu chorób dróg oddechowych, dla szpitali w ilości kilku tysięcy opakowań.

W ramach globalnego projektu VTI Day firma współpracuje z domami dziecka w całej Polsce i w obecnej sytuacji, kiedy zamknięto szkoły i nauka przeniosła się do domów, uznano, że szczególnie w takich placówkach jak domy dziecka może być niewystarczająca ilość sprzętu, aby wszyscy podopieczni mogli się uczyć. Wobec tego firma przekaże łącznie 42 notebooki z pełnym oprogramowaniem dla 6 placówek, które w sumie opiekują się grupą ponad 330 wychowanków.

W obliczu stale rosnącej liczby zachorowań i zgonów z powodu COVID-19 firma Bristol-Myers Squibb łączy siły, aby chronić nie tylko pacjentów, ale także tych, którzy niosą im pomoc – personel medyczny szpitali onkologicznych i hematoonkologicznych.

Firma Bristol-Myers Squibb Polska oraz niezależna organizacja charytatywna Bristol-Myers Squibb Foundation prezkazały 700 000 PLN na zakup środków ochrony indywidualnej, które będą dostarczone do 90 ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w całej Polsce.

Akcja jest realizowana wspólnie z:

 • Fundacją Carita im. Wiesławy Adamiec
 • Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma
 • Polskimi Amazonkami Ruchem Społecznym
 • Fundacją Onkologiczną Nadzieja
 • Fundacją Iskierka
 • Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Białaczki
 • Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej

W ramach tej kwoty firma wspiera także akcję ONKOTAXI Fundacji Alivia. Akcja ma na celu  darmowy i bezpieczny transport pacjentów do oraz z ośrodków onkologicznych na terenie całej Polski.

Chiesi Poland Sp. z o.o. przy współpracy z Grupą Chiesi w ciągu najbliższych dni i tygodni przekaże na pomoc w walce z pandemią COVID-19 w Polsce środki i sprzęt o wartości ponad 1 miliona złotych.

Pomoc udzielona przez Chiesi Poland Sp. z o.o. będzie skierowana na bezpośrednie wsparcie zarówno wyznaczonych szpitali jednorodnych jak i szpitali specjalistycznych. Udzielona pomoc obejmować będzie darowizny sprzętu medycznego bezpośrednio związanego z walką z pandemią oraz darowizny środków ochrony osobistej dla pracowników systemu ochrony zdrowia. Dodatkowo darowizna pieniężna zostanie przekazana wybranej Organizacji Pożytku Publicznego na celową pomoc w walce z pandemią.

Firma Ipsen bardzo poważnie traktuje aktywności CSR (Corporate Social Responsibility), zdając sobie sprawę, że czas pandemii jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Ipsen wspiera różnorodne inicjatywy, tak globalnie, jak i lokalnie; nie tylko te, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19, ale również te, których celem jest zapewnienie kontynuacji terapii innych schorzeń.

Lokalnie, w Polsce, firma zdecydowała się wesprzeć organizacje ochrony zdrowia w zakupie środków ochronnych, niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa przedstawicielom zawodów medycznych, pacjentom i innym osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem.  Zaangażowanie Ipsen w poprawę zdrowia i jakości życia, dotyczy również pracowników firmy – Ipsen dba o ich bezpieczeństwo (zespół w Polsce pracuje z domu i otrzymał maseczki ochronne dla siebie i swoich rodzin) oraz umożliwia rozwój poprzez umożliwianie udziału w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach i konferencjach, również z tzw. kompetencji miękkich. Dodatkowo, firma intensywnie pracuje nad wdrażaniem narzędzi cyfrowych, tak by zapewniać partnerom zewnętrznym wszelkie niezbędne wsparcie.

Spółki Johnson & Johnson (J&J) działające w Polsce – Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. oraz Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. przekażą łącznie ponad 1 mln złotych na wsparcie wysiłków w walce z dotykającą Polaków od ponad miesiąca epidemią koronawirusa. Środki trafią docelowo do szpitali i będą przeznaczone m.in. na finansowanie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego; firma przekaże także ponad 35 000 opakowań środków higienicznych i pielęgnacyjnych.

W ramach pomocy charytatywnej Janssen-Cilag przekaże 500 000 zł na rzecz dedykowanego Funduszu Interwencyjnego Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ramach zgromadzonych środków Fundacja dokona zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników medycznych, łóżek dla oddziałów intensywnej terapii czy kardiomonitorów dla szpitali, które w związku z sytuacją epidemiologiczną znalazły się teraz w trudnej sytuacji.

Dodatkowo, w odpowiedzi na apel Fundacji Alivia, Janssen przekaże także środki finansowe na rzecz wsparcia pacjentów onkologicznych. W ramach otrzymanego wsparcia Fundacja organizuje bezpłatne indywidualne dowozy pacjentów onkologicznych na leczenie w placówkach służby zdrowia. Firma przeznaczyła na ten cel 50 000 zł.

Firma Lundbeck Poland do chwili obecnej wyasygnowała kwotę ok. 30 000 PLN w formie darowizn rzeczowych do szpitali, przychodni i IPiN. Przekazywane są maski, przyłbice i odzież ochronna. Firma reaguje na zapotrzebowanie instytucji zajmujących się leczeniem chorób psychicznych i neurologicznych.

Cały świat mierzy się obecnie ze skutkami pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). Firma Merck angażuje się w liczne działania na rzecz walki z COVID-19. Wsparcie – niezależnie od tego, czy ma ono charakter globalny, czy lokalny – kieruje przede wszystkim tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne i ma największe znaczenie. W Polsce firma pomaga tym, którzy codziennie pomagają innym. Nie zapomina również o innych m.in. lokalnych społecznościach. Łącznie na realizowany obecnie plan wsparcia walki z COVID-19 firma planuje przeznaczyć ponad ćwierć miliona złotych. Poniżej szczegółowe informacje na temat działań firmy Merck.

 • Zbiórka Fundacji Siepomoga

Fundacja Siepomaga prowadzi zbiórkę pieniędzy, której celem jest wsparcie szpitali w zakupie niezbędnych środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego do walki z koronawirusem. Firma Merck przyłączyła się do tej akcji. Do tej pory dzięki zbiórce Fundacji pomoc otrzymało ponad 350 placówek medycznych w całej Polsce.

 • Bezpośrednia pomoc dla szpitali

Firma z ogromnym uznaniem obserwuje z jakim oddaniem lekarze i personel medyczny każdego dnia troszczą się o pacjentów zakażonych koronawirusem. Organizacje ochrony zdrowia zwracają się także do Merck bezpośrednio z prośbami o wsparcie. Stąd też decyzja firmy o przeznaczeniu określonego budżetu również na udzielanie darowizn finansowych i rzeczowych bezpośrednio szpitalom, zgłaszającym zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony itp.

 • Wsparcie jednostek pracujących nad SARS-CoV-2 i COVID-19

Działając również w branży life science, firma ma świadomość roli, jaką branża odgrywa w walce z pandemią, począwszy od testowania, czy charakteryzowania wirusa, a skończywszy na opracowywaniu szczepionek czy terapii. Mając to na względzie, Merck prowadzi priorytetyzację zarówno zapytań, jak i zamówień, tak by zapewnić w pierwszej kolejności jednostkom pracującym nad koronawirusem (SARS-CoV-2) i COVID 19 wsparcie merytoryczne oraz dostępność swoich produktów.

 • Środki ochrony osobistej dla domów dziecka

Od kilku lat w ramach wolontariatu firma odnawia domy dziecka w różnych częściach Polski. Współpracując z nimi zna obecną sytuację i potrzeby ośrodków. Dla dzieci i ich opiekunów mieszkających w placówkach organizuje aktualnie środki ochrony osobistej oraz materiały pierwszej potrzeby.

 • Lokalna społeczność we Wrocławiu

Dzięki Centrum Usług Biznesowych firma stała się częścią lokalnej społeczności we Wrocławiu. Z powodu wprowadzonych ograniczeń podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom „Pociecha” nie mogą spożywać posiłków na miejscu. Pomoc finansowa Merck będzie przeznaczona nie tylko na samo wyżywienie, ale również transport, dzięki któremu jedzenie może być dowożone do domów dzieci. Firma wsparła także Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta by w tym trudnym czasie mogli zakupić m.in. środki ochrony osobistej niezbędne do funkcjonowania tych placówek.

 • Potrzeby informacyjne pielęgniarek i położnych

Oprócz niezbędnych materiałów ochronnych, jest szereg innych potrzeb związanych z pandemią. Jedną z nich jest odpowiednia wiedza na temat koronawirusa tych, którzy troszczą się o pacjentów. Dbając o szczególną grupę, jaką są pielęgniarki i położne, firma została partnerem sesji edukacyjnej nt. koronawirusa odbywającej się pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Transmitowane na żywo wydarzenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników z całej Polski.

 • Edukacja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM)

Merck pamięta również o pacjentach. Firma została jednym z partnerów edukacyjnych cyklu wydarzeń „COVID-19 a pacjent z SM” organizowanego przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR). Inicjatywa powstała z myślą o umożliwieniu komunikacji w czasie rzeczywistym z ekspertami, w odpowiedzi na rodzące się wątpliwości i obawy wśród pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane (SM) podczas pandemii. W wydarzeniach w roli prowadzących uczestniczą wybitni eksperci w obszarze neurologii m.in. Prof. Halina Bartosik-Psujek, Prof. Alina Kułakowska, Prof. Konrad Rejdak, Prof. Krzysztof Selmaj.

 • Inicjatywy pracowników Merck
  • „Pobiegnijmy dla innych”
   W 2018 roku, kiedy firma obchodziła 350 lecie działalności, zainicjowała akcję, w ramach której pracownicy i ich rodziny każdego roku mogą dołączyć do charytatywnego biegu, spaceru lub jazdy na rowerze. Po uzbieraniu określonej liczby kilometrów firma przekazuje na wybrany cel ustaloną kwotę. W tym roku Zespół Merck Runners zasugerował, aby cały budżet awansem przeznaczyć właśnie na walkę z Covid-19.
  • Zbiórka pieniędzy
   Zespół Merck to osoby, które również prywatnie angażują się w walkę z koronawirusem m.in. szyjąc bezpłatne maseczki, czy to dla szpitali, czy też na użytek bliższych i dalszych sąsiadów. Pracownicy zainicjowali również zbiórkę pieniędzy na rzecz zakupu niezbędnych środków ochrony osobistej dla szpitali. Można do niej dołączyć pod niniejszym linkiem Razem w Koronie.

MSD koncentruje się na kilku kluczowych obszarach, takich jak ochrona bezpieczeństwa swoich pracowników i ich rodzin, zapewnienie ciągłości dostaw i dostępności leków i szczepionek dla pacjentów i klientów, wkład wiedzy naukowej firmy do rozwoju skutecznych metod zwalczania Sars-CoV-2 oraz wspieranie służby zdrowia i naszych społeczności.

W trosce o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pracownikom i ich rodzinom, firma oferuje wsparcie w postaci narzędzi i zasobów edukacyjnych oraz bezpłatnych konsultacji psychologicznych w zakresie problemów życiowych, pomagając pracownikom w radzeniu sobie z obawami i stresem związanymi z aktualną sytuacją.

Specjaliści ochrony zdrowia, tacy jak lekarze, pielęgniarki, technicy laboratorium medycznego i inni specjaliści o wyjątkowych umiejętnościach i przygotowaniu medycznym, są bardzo poszukiwani w społecznościach, w których rozprzestrzenia się SARS-CoV-2. MSD zapewnia pracownikom posiadającym wykształcenie kierunkowe w zakresie nauk medycznych możliwość skorzystania z programu wolontariatu w placówkach służby zdrowia i laboratoriach zajmujących się diagnostyką i leczeniem Covid-19.

Firma przeznacza również dotacje na rzecz organizacji pozarządowych i fundacji organizujących m.in. zakupy materiałów ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących na potrzeby ośrodków ochrony zdrowia.

W ramach misji edukacyjnej, MSD jest także partnerem cyklu webinarów z udziałem ekspertów, którzy udzielają praktycznych wskazówek dla lekarzy, pielęgniarek oraz rodziców w zakresie szczepień dzieci.

Novartis przekazuje darowizny o wartości 2 000 000 złotych na walkę z pandemią w Polsce. Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, przekazując środki o wartości 1 000 000 złotych na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na rzecz publicznych szpitali walczących z koronawirusem. Druga część pomocy to darowizna finansowa w wysokości 1 000 000 zł na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dokona niezbędnych, najpilniejszych zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych, w których toczy się walka o życie i zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem.

Novartis udostępnia również substancje do badań ze swoich banków aktywnych cząsteczek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro, a wybrane produkty z portfolio Novartis są weryfikowane pod kątem możliwości ich zastosowania poza zarejestrowanymi wskazaniami w walce z koronawirusem (leki używane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów czy tocznia rumieniowatego, mielofibrozy, stwardnienia rozsianego czy zespołów gorączek nawrotowych). Leki mogą być w Polsce przekazywane w ramach darowizn lub programów medycznych.

Novartis wprowadził szereg dodatkowych regulacji wzmacniających bezpieczeństwo i niezakłóconą pracę zakładu produkcyjnego w Strykowie, w którym produkowane są leki trafiające do ponad 60 krajów na świecie.  

Uruchomiony został także program skierowany do około 60 szpitali w Polsce, w ramach którego możliwa jest dostarczenie leków bezpośrednio ze szpitala do domu pacjenta. Program ma na celu zabezpieczenie kontynuacji leczenia dla wszystkich produktów dostępnych w ramach 15 różnych programów lekowych i swoim zasięgiem może objąć prawie 2,400 pacjentów.

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji szpitali firma podjęła też decyzję o wydłużeniu terminu płatności o dodatkowe 45 dni. Sandoz zobowiązał się do utrzymania stabilnych cen leków, które mogą pomóc w leczeniu zakażeń COVID-19.

Firma Novo Nordisk w związku z pandemią koronawirusa zaangażowała się w działalność charytatywną. Poprzez uproszczoną procedurę emergency donations w trybie pilnym wspiera finansowo placówki medyczne. Dotychczas firmie udało się pomóc: Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie, Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK1 w Lublinie, Klinice Hematologii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, Szpitalowi Wojewódzkiemu w Białymstoku, Szpitalowi MSWiA w Zielonej Górze, Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu, Oddziałowi Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Oddziałowi Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, Oddziałowi Klinicznemu Chorób Metabolicznych NSSU w Krakowie, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Świętej Barbary w Sosnowcu, Oddziałowi Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Siedlcach, Oddziałowi Chorób Wewnętrznych Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi oraz Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Lublinie.

Dodatkowo Novo Nordisk prowadzi działalność edukacyjną - zdając sobie sprawę z zagrożenia, które może wiązać się z poszukiwaniem na własną rękę informacji przez pacjentów przewlekle chorych.Poprzez intensywne kontakty z organizacjami pacjentów oraz mediami, inicjuje artykuły oraz debaty o charakterze edukacyjnym. Szerzy sprawdzone i rzetelne informacje, które mogą pomóc chorym racjonalnie podejść do terapii w trakcie kwarantanny i w sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem.Firma podjęła w tym zakresie następujące działania:

 • wsparcie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w tworzeniu wytycznych: Nowy koronawirus SARS –Cov –2 COVID-19 a cukrzyca oraz ich upowszechnienie,
 • organizacja debaty w Dziennik Gazeta Prawna: Pacjent z cukrzyca a ochrona przed koronawirusem, która ukazała się 09.04.2020,
 • przekazanie środków na działania edukacyjne w social media Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
 • wsparcie działania diabetofonu uruchomionego przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej.

Dodatkowo firma angażuje się również w działalność społeczną poprzez inaugurację akcji Wesprzyj ich na NOVO! W ramach, której pracownicy szyją i przekazują do szpitali maseczki i przyłbice, a następnie przekazują je do wybranych placówek medycznych. Novo Nordisk angażuje się również w organizację transportu. Planuje również przekazać do szpitali specjalistyczne maseczki FFP3 oraz maseczki chirurgiczne w ilości przekraczającej 5 tys. 

Pfizer Polska postanowił przeznaczyć na walkę z koronawirusem 1 mln zł. W ramach tej puli przekazuje darowiznę rzeczową w postaci środków ochrony osobistej dla szpitali, z których będą mogli skorzystać lekarze i personel medyczny, dbający o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Równolegle dołącza do Koalicji firm wspierających walkę z  koronawirusem, udzielając wsparcia finansowego na zakup testów molekularnych, realizowanych w laboratorium Warsaw Genomics. Testy te mogą być wykorzystane przez szpitale, placówki medyczne oraz personel medyczny. Pomagamy, jak możemy, bo wierzymy, że w sytuacji, w której się wszyscy teraz znajdujemy, każda pomoc jest cenna.

Na poziomie lokalnym Sanofi współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem, pomagając najbardziej potrzebującym w trakcie pandemii COVID-19. Dzięki darowiźnie finansowej przekazanej dla PCK, 3000 seniorów oraz osób samotnych i w kwarantannie, otrzyma paczki z produktami ochrony osobistej, w tym tak potrzebne maseczki i płyny dezynfekujące oraz z artykułami spożywczymi.

Sanofi wspiera również organizacje pacjentów. Przykładem jest współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, dzięki której został sfinansowany system teleporad dla diabetyków, chcących skorzystać z konsultacji z lekarzem lub edukatorem diabetologicznym, a pozostających w domu, zgodnie z wytycznymi rządu, podczas pandemii. Od 1 kwietnia br. pacjenci mogą bezpłatnie korzystać z teleporad i porozmawiać na temat swojej choroby i radzenia sobie z cukrzycą w okresie pandemii. Innym przykładem jest darowizna dla Stowarzyszenia ORPHAN przeznaczona na działania edukacyjne w związku z epidemią COVID-19 dla pacjentów z chorobami rzadkimi, którzy znajdują się w grupie ryzyka.

Sanofi podjęło również decyzję, aby produkować żel antybakteryjny na potrzeby pracowników służby zdrowia w swojej fabryce w Rzeszowie.

Dodatkowo Sanofi organizuje szereg webinarów edukacyjnych dla pacjentów z chorobami przewlekłymi takimi jak cukrzyca, zakrzepica, z cyklu „Pacjent a epidemia”. Eksperci współpracujący z Sanofi, udzielają rad pacjentom jakie szczególne środki ostrożności pacjenci powinni podjąć, jak radzić sobie z kwarantanną i brakiem ruchu. Niezwykle istotnymi informacjami są także porady jak powinna wyglądać ścieżka pacjenta z podejrzeniem zakażenia Covid-19 a ciepiącego na chorobę przewlekłą.

Firma jest także partnerem cyklu webinarów dla lekarzy „Epidemia a praca lekarza”, podczas których eksperci wyjaśniają najważniejsze zmiany w aktach prawnych, które dostosowały przepisy do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Takeda uruchomiła program dostarczania leków ze szpitali bezpośrednio do domów pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO). Dodatkowo przekazała darowiznę masek chirurgicznych, masek FFP2 i FFP3 i płynów do dezynfekcji rąk do 70 szpitali i hospicjów. Firma przekazała również laptopy do domów dziecka, aby podopieczni mogli kontynuować naukę szkolną. Takeda zapewnia również medyczne wsparcie psychologiczne dla organizacji pacjentów.

Firma opracowała ponadto materiał edukacyjny dla pacjentów z pierwotnym niedoborem odporności: „12 kluczowych zaleceń jak rodzić sobie z chorobą podczas pandemii Covid-19”. Dodatkowo firma zapewnia wsparcie wirtualnych koordynatorów klinicznych, którzy edukują pacjentów online na temat zastrzyków dożylnych i opieki nad portem naczyniowym.

Pobierz plik Rozmiar
Międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne wspierają Polaków w trudnym czasie pandemii 0,29 MiB
2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1698 s, time: 0,1997 s cache, query: 42, querytime: 0,0299 s