Szczepienia

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodą walki z groźnymi chorobami zakaźnymi. Profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia jest kluczowym elementem zdrowia publicznego i powinna stać się jednym z ważniejszych priorytetów systemu ochrony zdrowia.

Szczepienia

Według WHO, co roku dzięki powszechnym szczepieniom udaje się ochronić około 2 do 3 mln osób na świecie. Powszechne szczepienia przeciwko ospie prawdziwej przeprowadzone w latach 70. przyczyniły się do całkowitej eradykacji tej groźnej choroby zakaźnej. Podobny skutek przyniosło szczepienie przeciwko polio. Obecnie tylko 3 kraje są tzw. obszarami endemicznymi tej choroby – reszta świata jest wolna od wirusa polio.

Szczepienia zmniejszają także ryzyko wystąpienia groźnych powikłań chorobowych, szczególnie niebezpiecznych w przypadku małych dzieci, osób starszych, przewlekle chorych czy osób z obniżoną odpornością. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także nasze najbliższe otoczenie, ograniczając transmisję drobnoustrojów, a tym – liczbę potencjalnie zarażonych osób.

Dzięki szczepieniom udaje się także ograniczyć stosowanie antybiotyków, co przyczynia się do zmniejszenia wzrastającej oporności drobnoustrojów na te leki. Zmniejszamy w ten sposób ryzyko hospitalizacji i dłuższej nieobecności w pracy z powodu chorób, a tym samym obniżamy bezpośrednie i pośrednie koszty społeczne.

Bez wątpienia szczepienia są jedną z najbardziej opłacalnych z punktu widzenia wydatków publicznych interwencji medycznych.

Szczegółowe informacje na temat szczepień ochronnych są dostępne na stronie akcji edukacyjnej INFARMY www.zaszczepsiewiedza.pl.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0863 s, time: 0,1001 s cache, query: 42, querytime: 0,0139 s