Bezpieczeństwo stosowania leków

Pharmacovigilance, czyli system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (od greckiego pharmakon – lek i łacińskiego vigilare – zachować czujność), to według definicji WHO „podejmowane aktywności obejmujące wykrywanie, monitorowanie, ocenę i zapobieganie działaniom niepożądanym związanym ze stosowaniem produktów leczniczych”.

Na system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii składa się wiele elementów, ale najważniejszym są ludzie – ich doświadczenie, zaangażowanie oraz gromadzona latami wiedza. Kluczowe dla całego procesu jest zrozumienie faktu, że bez przekazywania informacji o działaniach niepożądanych leków, nie jest możliwe, by system nadzoru spełniał swoje zadania właściwie.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, podawany jest on szerszej populacji pacjentów niż w badaniach klinicznych i w dłuższej perspektywie czasowej można lepiej ocenić jego skuteczność terapeutyczną czy np. potencjalne interakcje lekowe. Gromadzenie wiedzy o lekach możliwe jest dzięki obserwacjom reakcji pacjentów na dany lek i przekazywaniu tych informacji uczestnikom systemu monitorowania bezpieczeństwa leków.

Naszym wspólnym celem jest, aby w lecznictwie były dostępne leki jednocześnie skuteczne i bezpieczne, dlatego bezustannie, na bieżąco, prowadzimy ocenę naszych produktów leczniczych.

W wielu krajach – również w Polsce – lekarze, farmaceuci, pielęgniarki oraz położne mają prawny obowiązek zgłaszania niepożądanych działań leków. Dane takie mogą przekazywać również inne osoby wykonujące zawód medyczny, np. ratownicy medyczni czy technicy farmaceutyczni. Możliwość zgłaszania działań niepożądanych mają obecnie także pacjenci, ich rodziny i opiekunowie.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2457 s, time: 0,2793 s cache, query: 41, querytime: 0,0336 s