Działalność

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 24 wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne.

INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Celem INFARMY jest podejmowanie inicjatyw pozytywnie wpływających na tworzenie rozwiązań systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce. Rozwiązania takie powinny umożliwiać polskim pacjentom korzystanie z nowoczesnych i najbardziej skutecznych terapii, tak by polskie standardy leczenia odpowiadały światowym.

Swoją działalnością Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych pragnie wskazać, iż obecność globalnych firm farmaceutycznym na naszym rynku oznacza dla polskich pacjentów dostęp do nowoczesnych leków, co w dużej mierze wpływa na poprawę stanu zdrowia społeczeństwa. Korzyści odnosi również polska gospodarka – w postaci inwestycji, podatków oraz transferu wiedzy.

Dbając o przestrzeganie wysokich standardów etycznych innowacyjne firmy farmaceutycznie zrzeszone w INFARMIE przyjęły w 2008 r. Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego obecnie zastąpiony przez Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA, który wyznacza normy działań w zakresie: promocji i reklamy produktów leczniczych, organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań naukowych, prowadzenia badań, współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów.

Od 1 stycznia 2015 r. firmy członkowskie INFARMY stosują w swojej działalności Kodeks przejrzystości (obecnie zastąpiony przez Kodeks Dobrych Praktyk INFARMA) – zainicjowaną przez EFPIA samoregulację innowacyjnej branży farmaceutycznej, określającą zasady etycznej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1838 s, time: 0,2151 s cache, query: 41, querytime: 0,0313 s