Witaj w Infarmie

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

Nasza misja

Stały i szeroki dostęp pacjentów
do innowacyjnych terapii

Jesteśmy

godnym zaufania i liczącym się
uczestnikiem systemu ochrony zdrowia,
który poprzez innowacyjne terapie przyczynia się
do poprawy zdrowia społeczeństwa

Jak działamy

prowadzimy dialog oparty na dowodach
stawiamy na partnerstwo
jesteśmy spójni i działamy etycznie

page: 2,1900 s, time: 2,1917 s cache, query: 23, querytime: 0,0017 s