Witaj w Infarmie

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

Narzędzie certyfikacji wydarzeń - pilotaż 2017

Aby zachować pełną transparentność decyzji w zakresie sponsorowania wydarzeń organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych, INFARMA uruchamia pilotażowo system certyfikacji wydarzeń.

Kodeks Przejrzystości:
Raporty za 2015 i 2016 rok

IMI – inwestycje w innowacyjne leki

Innovative Medicines Initiative (IMI) to największe europejskie partnerstwo publiczno-prywatne, zawarte między Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym, którego celem jest przyspieszenie rozwoju innowacyjnych leków.

page: 0,2413 s, time: 0,2427 s cache, query: 21, querytime: 0,0014 s