Wsparcie organizacji pacjentów

Zgodnie zapisami Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego każdy jego sygnatariusz ma obowiązek publicznego udostępniania listy organizacji pacjentów, którym przekazuje pomoc pieniężną lub istotną pomoc rzeczową czy niematerialną (art. 47 Kodeksu).

Lista ta powinna obejmować krótki opis udzielonej pomocy i jej wartość. W przypadku istotnej pomocy niematerialnej, której wartość jest trudna do oszacowania, opis ten powinien zawierać charakterystykę korzyści, którą otrzymała organizacja pacjentów.

Informacje te są publikowane na lokalnej stronie internetowej firmy farmaceutycznej, a w przypadku jej braku – na stronie globalnej firmy lub na stronie INFARMY. Zgodnie z zapisami Kodeksu informacje takie powinny być aktualizowane co najmniej raz w roku.

Wsparcie udzielone organizacjom pacjentów przez firmy członkowskie INFARMY.
ABBVIE Polska Sp. z o.o.
ACTELLION Pharma Polska Sp. z o.o.
ALLERGAN Sp. z o.o.
ALMIRALL Sp. z o.o.
AMGEN BIOTECHNOLOGIA Sp. z o.o.
ASTELLAS PHARMA Sp. z o.o.
ASTRAZENECA PHARMA POLAND Sp. z o.o.
BAYER Sp. z o.o.
BIOGEN POLAND Sp. z o.o.
BOEHRINGER INGELHEIM MARKETING Sp. z o.o.
BRISTOL – MYERS SQUIBB POLSKA Sp. z o.o.
CELGENE Sp. z o.o.
CHIESI POLAND Sp. z o.o.
ELI LILLY POLSKA Sp. z o.o.
GSK COMMERCIAL Sp. z o.o.
IPSEN POLAND Sp. z o.o.
JANSSEN-CILAG POLSKA Sp. z o.o.
LUNDBECK POLAND Sp. z o.o.
MERCK Sp. z o.o.
MSD POLSKA Sp. z o.o.
NOVARTIS POLAND Sp. z o.o.
NOVO NORDISK PHARMA Sp. z o.o.
PFIZER POLSKA Sp. z o.o.
PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA Sp. z o.o.
ROCHE POLSKA Sp. z o.o.
SANOFI PASTEUR Sp. z o.o. nie dotyczy - nie było wsparcia w 2018
SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o.
SERVIER POLSKA SP. z o.o.
TAKEDA Polska Sp. z o.o.
UCB PHARMA Sp. z o.o.
2020 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,4562 s, time: 0,5257 s database, query: 150, querytime: 0,0695 s