Zaangażowanie międzynarodowych, innowacyjnych firm farmaceutycznych w walkę z pandemią Covid19

Konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 są odczuwalne na całym świecie. Innowacyjny przemysł farmaceutyczny w pełnej mobilizacji prowadzi działania badawcze w celu opracowania szczepionkii  leków, które mają pomócw walce z szybko rosnąca liczbą zachorowań i zgonów z powodu Covid-19.

Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wspierają programy badawcze, aby przyspieszyć rozwój terapii i diagnostyki COVID-19. Wiele prac badawczo-rozwojowych odbywa się w partnerstwie z europejskimi i światowymi organami zdrowia publicznego, w tym Europejską Agencją Leków, krajowymi organami ds. zdrowia, a także Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

Firmy zrzeszone w INFARMA są również mocno zaangażowane w Inicjatywę Leków Innowacyjnych – międzynarodowe partnerstwo publiczno-prywatne pomiędzy przemysłem farmaceutycznym, a Komisją Europejską (IMI), aby przyspieszyć wspólne badania m.in. poprzez zidentyfikowanie odpowiednich zasobów w swoich bankach cząsteczek, które można byłoby wykorzystać do opracowania diagnostyki i leczenia COVID-19.

 

 

Badania nad szczepionkami przeciwko SARS-Cov-2

WHO zbiera informacje z całego świata na temat badań (zarówno trwających, jak i projektowanych) nad szczepionkami na Covid-19. Te informacje można znaleźć tutaj.

 

Badania nad lekami na Covid-19

WHO analizuje również i zbiera dane na temat  badań nad lekami – zarówno istniejącymi, jak i nowymi. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

 

Koronawirus - odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat szczepień i leczenia SARS-Cov-2


 

Poniżej znajduje się kilka z wielu przykładów jak firmy członkowskie INFARMA wspierają wysiłki badawcze w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

AbbVie nie ustaje w wysiłkach, aby wnieść znaczący wkład w globalne działania na rzecz walki z COVID-19. Produkt leczniczy Kaletra/Aluvia (lopinawir/rytonawir) jest obecnie stosowany w wielu krajach, jako jedna z eksperymentalnych terapii dla pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19. AbbVie wspiera badania kliniczne i podstawowe badania z lopinawirem/rytonawirem, ściśle współpracując z europejskimi instytucjami do spraw zdrowia, Światową Organizacją Zdrowia (WHO), amerykańską Agencją Żywności i Leków (FDA), amerykańskimi Centrami Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), Narodowymi Instytutami Zdrowia USA (NIH) i amerykańskim Urzędem Zaawansowanych Badań Biomedycznych i Rozwoju (BARDA).

AstraZeneca inicjuje i rozwija badania kliniczne, koncentrując się na opracowaniu skutecznych rozwiązań w walce przeciwko COVID-19. Uruchomione w rekordowym czasie, globalne badanie kliniczne CALAVI oceni potencjał jednego z leków AstraZeneca w leczeniu nadmiernej odpowiedzi immunologicznej związanej z zakażeniem COVID-19 u ciężko chorych pacjentów. Kolejne badanie, zainicjowane wraz z Saint Luke's Mid America Heart Institute, sprawdzi efektywność włączenia kolejnego leku AstraZeneca w leczeniu pacjentów hospitalizowanych z COVID-19, u których istnieje ryzyko wystąpienia poważnych powikłań narządowych. AstraZeneca podejmuje również współpracę z rządami i środowiskiem akademickim w  celu przyspieszenia wysiłków badawczych w identyfikacji przeciwciał monoklonalnych, które mogą potencjalnie rozpoznawać, wiązać się i neutralizować wirusa SARS-CoV-2

Bayer AG połączył siły z innymi producentami w ramach inicjatywy COVID-19 Therapeutics Accelerator, zainicjowanej przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, otwierając w ten sposób ogromną bibliotekę związków. Bayer odpowiedział także na apel Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) „Rozwój terapii i diagnostyki zwalczającej infekcje koronawirusem”. Firma współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, rządami, władzami i instytucjami naukowymi na całym świecie, aby wspólnie badać możliwości wykorzystania chlorochiny (odkrytej przez Bayer) do leczenia pacjentów z COVID-19.

Biogen podejmuje działania, które mogą ułatwić opracowanie skutecznych metod terapii COVID-19. Najnowszą inicjatywą jest powołanie (16 kwietnia) wraz z amerykańskim ośrodkiem badawczym Broad Institute oraz Partners HealthCare konsorcjum do stworzenia Biobanku COVID -19. Pomysł narodził się, gdy kilku pracowników Biogen, zmagających się z COVID-19, zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób ich choroba może pomóc w badaniach naukowych prowadzonych przez Biogen oraz inne ośrodki badawcze. Pracownicy Biogen oraz pozostałych instytucji zaangażowanych w projekt, którzy zachorowali na COVID-19, a także osoby, z którymi były one w kontakcie, będą dobrowolnie przekazywały do Biobanku swoje próbki krwi i dane medyczne. Informacje te, anonimowo, posłużą do badań nad koronawirusem SARS-CoV-2 oraz COVID-19. Biobank może być dla naukowców źródłem unikalnych danych medycznych i biologicznych, które pomogą głębiej poznać specyfikę wirusa SARS-CoV-2, co ułatwi opracowanie szczepionki i metod leczenia COVID-19. W Biobanku będą również przechowywane zamrożone próbki, które mogą stanowić podstawę do przyszłych badań. Informacje gromadzone w Biobanku będą anonimowe, a dostęp do nich będzie taki sam dla naukowców z całego świata.

Firma dołączyła do działań dotyczących opracowania terapii i narzędzi diagnostycznych pod kątem wirusa SARS-CoV-2 w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI) oraz Therapeutics Accelerator, zainicjowanej przez Fundację Billa i Melindy Gatesów. Boehringer Ingelheim opracowuje przeciwciała neutralizujące białko wirusa SARS-CoV-2. Dodatkowo firma bada związki będące na różnych etapach rozwoju, w tym również te już zarejestrowane m.in. wykorzystywane w leczeniu zakażeń HIV i HCV (wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu C). Przeprowadza również przegląd całej swojej biblioteki molekuł obejmującej ponad milion związków, w celu zidentyfikowania małych cząsteczek, które mogą okazać się przydatne w walce z wirusem.

GSK współpracuje z pięcioma firmami partnerskimi i grupami badawczymi na całym świecie, w tym w USA i Chinach w celu opracowania szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Firma udostępnia swoją sprawdzoną technologię adiuwantową, której zastosowanie ma szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zwiększyć liczbę wytwarzanych dawek szczepionki, a tym samym przyczynić się do ochrony większej liczby osób.GSK prowadzi także prace badawcze w ramach COVID-19 Therapeutics Accelerator, udostępniając związki z bibliotek do badań w celu zidentyfikowania najbardziej obiecujących cząsteczek, które potencjalnie będzie można zastosować w leczeniu przypadków COVID-19. GSK ocenia również leki dostępne na rynku i w różnych stadiach rozwoju, aby ustalić, czy w odpowiedzi na pandemię można je zastosować  poza ich obecnymi wskazaniami.

Eli Lilly połączyła siły z AbCellera Biologics, aby wspólnie opracować terapię do stosowania w leczeniu i profilaktyce choroby COVID-19, wywoływanej przez nowego koronawirusa (SARS-CoV-2). Współpraca wykorzystuje platformę szybkiego reagowania na pandemię AbCellera, opracowaną w ramach programu DARPA Pandemic Prevention Platform (P3), a także globalne możliwości firmy Lilly w zakresie szybkiego rozwoju, produkcji i dystrybucji. W ciągu najbliższych czterech miesięcy, co zwykle wymaga kilku lat pracy naukowo-badawczej, Lilly i AbCellera chcą zbadać jak najwięcej potencjalnych nowych przeciwciał, aby wybrać to, które będzie najbardziej skuteczne w neutralizowaniu SARS-CoV-2.

Ponato, w ramach konsorcjum naukowo-badawczego, Lilly we współpracy z 16 firmami z obszaru Life Science oraz Fundacją Billa i Melindy Gates, wykorzystuje swoją myśl naukową, kompetencje i zasoby w celu szybkiego opracowania skutecznej odpowiedzi na rozwój pandemi COVID-19. Konsorcjum podejmie współpracę z organami regulacyjnymi państw na całym świecie i Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby umożliwić szeroko zakrojone badania nad szczepionkami, diagnostyką i leczeniem, tak aby ich efekty stały się jak najszybciej dostępne dla ludzi na całym świecie.

Jest firmą działającą na rzecz postępu i wprowadzania trwałych, pozytywnych zmian w życiu pacjentów. Dlatego też w dobie globalnego kryzysu zdrowotnego spowodowanego pandemią COVID-19 pozostaje w pełni zaangażowana w działania mające na celu znalezienie skutecznego rozwiązania. Poniżej informacje na temat wybranych działań Merck.

  • Badanie kliniczne SOLIDARITY prowadzone przez WHO

W ramach ogólnoświatowej inicjatywy mającej na celu analizę potencjalnych metod leczenia COVID-19 oraz wsparcia niezależnych badań, Merck przekazał 290 000 jednostek interferonu beta-1a Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do wykorzystania w prowadzonym przez nią globalnym badaniu SOLIDARITY. Zainteresowanie badaniem SOLIDARITY oceniającym skuteczność kilku potencjalnych metod leczenia COVID-19 wyraziło już ponad 70 krajów. Działania firmy są uzupełnieniem wcześniejszej darowizny, zrealizowanej na rzecz międzynarodowego badania klinicznego DISCOVERY sponsorowanego przez francuski instytut INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Obecnie produkt leczniczy zawierający interferon beta-1a produkowany przez Merck nie jest zatwierdzony przez jakikolwiek urząd rejestracyjny do stosowania w leczeniu COVID-19 lub jako lek przeciwwirusowy.

  • INSERM (Francja)

W ramach ogólnoświatowej inicjatywy mającej na celu analizę potencjalnych metod leczenia COVID-19 oraz wsparcia niezależnych badań, Merck przekazał w ostatnim czasie interferon beta-1a Francuskiemu Narodowemu Instytutowi Badań Zdrowia i Medycyny (INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), uwzględniając prośbę o możliwość jego zastosowania w badaniu klinicznym. Rozpoczęcie wspomnianego badania – sponsorowanego przez INSERM – zostało ogłoszone przez francuskie władze ds. zdrowia 11 marca br. Obecnie produkt leczniczy zawierający interferon beta-1a produkowany przez Merck nie jest zatwierdzony przez jakikolwiek urząd rejestracyjny do stosowania w leczeniu COVID-19 lub jako lek przeciwwirusowy.

  • Fundacja Billa i Melindy Gatesów

26 marca br. została ogłoszona współpraca firm z obszaru ochrony zdrowia oraz life science wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów mająca na celu przyspieszenie rozwoju, produkcji i dostarczenia szczepionek oraz metod diagnostyki i leczenia COVID-19. Merck jest częścią tej grupy. Wszyscy partnerzy wnoszą szereg zasobów, środków oraz wiedzę potrzebną do zidentyfikowania skutecznych rozwiązań w walce z pandemią, która dotyka miliardy ludzi na całym świecie.

  • Instytut Jennera

Instytut Jennera (należący do Uniwersytetu Oxford) zainicjował prace nad produkcją na skalę masową swojej szczepionki kandydackiej przeciwko COVID-19, ChAdOx1 nCoV-19. Przeprowadzono już rekrutację pacjentów do badań klinicznych oceniających tę szczepionkę, dlatego też szybkie opracowanie przemysłowego procesu produkcji stanowi kluczowy krok w sprawnym i bezpiecznym dostarczeniu produktu chorym. Merck wesprze projekt  w zakresie procesu wytwarzania szczepionki.

Novartis rozwija wysiłki R&D w ramach dwóch kluczowych międzybranżowych inicjatyw badawczo-rozwojowych - COVID-19 Therapeutics Accelerator wspieranej przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, Wellcome i Mastercard oraz partnerstwa w ramach Inicjatywy na Rzecz Leków Innowacyjnych (IMI). Firma udostępnia również kilka związków ze swoich bibliotek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro. Ponadto Novartis weryfikuje czy istniejące produkty mogą zostać wykorzystane poza zatwierdzonymi wskazaniami w odpowiedzi na pandemię. Pierwszym zidentyfikowanym produktem jest hydroksychlorochina, produkowana w ramach Grupy Novartis przez dywizję Sandoz, obecnie oceniana w badaniach klinicznych nad leczeniem COVID-19. Globalnie firma planuje przekazanie 130 milionów bezpłatnych próbek. 

Takeda zainicjowała rozwój terapii opartej na osoczu (TAK-888), która w niedalekiej przyszłości może być opcją terapeutyczną dla hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i zapobiegać zakażeniom personelu medycznego tzw. pierwszej linii. TAK-888, poliklonalna hiperimmunizowana globulina (H-IG) pozyskiwana jest z osocza osób, które w pełni wyzdrowiały z COVID-19 i których krew zawiera ww. przeciwciała mogące potencjalnie zwalczać wirusa. Takeda ściśle współpracuje z organami regulacyjnymi, rządami i partnerami opieki zdrowotnej, aby rozwinąć ten program. Jeśli się powiedzie, oczekuje się, że opisywana terapia może być dostępna w ciągu 9–18 miesięcy.

Koronawirus - odpowiedzi na najważniejsze pytania na temat szczepień i leczenia SARS-Cov-2

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Firmy członkowskie INFARMA nie tylko prowadzą badania nad nowymi lekami i szczepionkami, które mogą pomóc w walce z pandemią, ale wspierają również Polaków – w tym w szczególności personel medyczny, pacjentów oraz uczniów w tym trudnym czasie. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0940 s, time: 0,1092 s cache, query: 42, querytime: 0,0152 s