Value Based Healthcare

Value-based healthecare (VBHC) to koncepcja organizacji opieki zdrowotnej oparta o wyniki leczenia. Koncepcja ta różni się znacząco od najczęściej przyjmowanego modelu finansowania świadczeń zdrowotnych opartego na zasadach opłaty-za-usługę lub stawki kapitacyjnej, gdzie podstawowym miernikiem wartości świadczeń jest ilość dostarczonych usług zdrowotnych.Zgodnie z modelem VBHC finansowanie świadczeń zdrowotnych uzależnione od wyników leczenia pacjenta.

Wprowadzenie powyższej koncepcji związane jest z szeregiem korzyści, wśród których wymienić należy optymalizację wydatków na leczenie, poprawa efektywności świadczeń zdrowotnych, czy większa satysfakcja pacjentów z efektów leczenia. Model VBHC wymaga wykorzystania instrumentów pozwalających na kontrolę i stałe monitorowanie jakości szeregu elementów wchodzących w skład systemu ochrony zdrowia.

Przykładami podstawowych instrumentów mających zastosowanie w tym zakresie są rejestry medyczne. Odpowiedni rozwój informatyzacji ochrony zdrowia oraz zapewnienie możliwości przetwarzania wysokiej jakości, wiarygodnych danych, jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia racjonalizacji inwestycji w zdrowie społeczeństwa i lepszych efektów leczenia polskich pacjentów.

2019 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6047 s, time: 0,7488 s database, query: 162, querytime: 0,1441 s