Narzędzie certyfikacji wydarzeń - pilotaż 2017

Aby zachować pełną transparentność decyzji w zakresie sponsorowania wydarzeń organizowanych dla przedstawicieli zawodów medycznych, INFARMA uruchamia pilotażowo system certyfikacji wydarzeń. Celem projektu jest edukacja organizatorów w zakresie standardów INFARMY dotyczących organizacji sympozjów, kongresów i innych spotkań.

Rok 2017 jest okresem próbnym, w którym certyfikacja obejmować będzie konkretne wydarzenia zgłoszone przez członków naszego Związku. Intencją INFARMY jest usprawnienie funkcjonowania systemu do końca bieżącego roku. Aplikacja zostanie wdrożona w pełnym zakresie w roku 2018.

Proces certyfikacji obejmuje trzy przedstawione poniżej etapy. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza, który po zapisaniu automatycznie trafi do INFARMY. Na jego podstawie INFARMA wystawi stosowny certyfikat i odeśle go na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej organizatora. Cały proces trwać będzie maksymalnie 5 dni roboczych.

Przejdź do Formularza Oceny Zgodności

page: 0,1678 s, time: 0,1696 s cache, query: 19, querytime: 0,0017 s