Badania kliniczne

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat postęp w medycynie – w tym opracowanie wielu nowych leków i terapii – sprawił, że dziś potrafimy poradzić sobie z wieloma chorobami, które do niedawna były nieuleczalne.

Badania kliniczne

W niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne innowacyjne terapie pozwalające skuteczniej leczyć choroby, które dzisiaj są jeszcze nieuleczalne. Obecnie firmy farmaceutyczne prowadzą badania nad ponad 7000 cząsteczek, które dają nadzieję na lepsze i dłuższe życie chorym na całym świecie. Trwają zaawansowane prace nad przełomowymi terapiami, które będą stosowane między innymi w nowotworach, chorobach układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, chorobach immunologicznych, zakaźnych, psychicznych oraz neurologicznych.

Badania kliniczne to programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów, mające na celu określenie, czy nowa forma terapii jest bezpieczna i w jakim stopniu jest skuteczna. Mogą również służyć sprawdzeniu nowych metod zapobiegania chorobom. W bezpośredni sposób przyczyniają się więc do postępu w medycynie.

Badania kliniczne prowadzi się według ściśle określonych zasad, zgodnie z wytycznymi Good clinical practice (w skrócie GCP), czyli Dobrej praktyki klinicznej (DPK), z poszanowaniem praw i zagwarantowaniem bezpieczeństwa pacjentów – uczestników badania.

Więcej o jakości w badaniach klinicznych w ulotce. 

Dobra praktyka Badań Klinicznych w trakcie trwania epidemii COVID-19  dokument opracowany przez INFARMA, GCPpl oraz POLCRO, który zawiera proponowane dobre praktyki i możliwe rozwiązania, w prowadzeniu badań klinicznych w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2019 (uaktualniona wersja 3.0 dokumentu z dnia 13 maja 2020 oraz jej tłumaczenie na język angielski.

Baza badań klinicznych prowadzona przez INFARMA

Jak i dlaczego prowadzi się badania kliniczne, jakim regulacjom one podlegają oraz baza badań klinicznych realizowanych przez firmy członkowskie INFARMA na stronie www.badaniaklinicznewpolsce.pl.

Zasady współpracy pomiędzy organizacjami branżowymi: INFARMA, POLCRO i GCPpl

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPpl oraz Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO od wielu lat łączą wysiłki, by Polska stawała się coraz bardziej konkurencyjna w obszarze badań klinicznych na tle innych krajów. Naszą ambicją jest nie tylko dorównywać do światowych liderów, ale być w ich gronie i współtworzyć warunki ku coraz nowocześniejszym, lepszym rozwiązaniom dla pacjentów, lekarzy i całego systemu służby zdrowia. Chcemy aktywnie implementować nowe technologie i strategie dotyczące planowania, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi, a także wpływać na przygotowanie naszego środowiska na konieczne zmiany. Współpraca naszych trzech organizacji dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

  • Pozytywnego wpływu na legislację dotyczącą badań klinicznych w Polsce,
  • Tworzenia wytycznych i dobrych praktyk dla środowiska badań klinicznych w Polsce,
  • Wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych,
  • Kampanii informacyjnych i promocyjnych, w tym publikacji artykułów,
  • Organizacji konkursu Liderzy Badań Klinicznych,
  • Działalności edukacyjnej i szkoleniowej.

Dążąc do jak najlepszej współpracy w wyżej wymienionych obszarach, nasze trzy organizacje uzgodniły zasady współdziałania, których szczegóły znajdują się w dokumencie.

Projekt Pacjent w badaniach klinicznych

INFARMA jest jednym z inicjatorów projektu Pacjent w badaniach klinicznych, w ramach którego powstała strona www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl.

Strona www.pacjentwbadaniach.abm.gov.pl powstała dzięki współpracy organizacji pozarządowych, sektora nauki, administracji publicznej oraz branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Projekt koordynowany jest przez Agencję Badań Klinicznych. Strona  stanowi źródło informacji o badaniach klinicznych oraz wszystkich związanych z nim procedurach, a w ramach projektu prowadzone są działania edukacyjne dla pacjentów.

Ulotka o projekcie 

Link do strony

Cykl edukacyjny „Pacjent w badaniach”

 

2021 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1374 s, time: 0,1588 s cache, query: 42, querytime: 0,0214 s