Historia

26 marca 1993 r. Stowarzyszenie Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych zostało zarejestrowane w warszawskim Sądzie Wojewódzkim. Kilka dni później w siedzibie SPIFF odbyło się pierwsze posiedzenie Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono statut stowarzyszenia, wybrano Zarząd, Radę Nadzorczą i Sąd Dyscyplinarny. 5 maja 1993 r. stowarzyszenie oficjalnie powiadomiło o swoim istnieniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

We wrześniu 1994 r. SPIFF wstąpiło w poczet członków Krajowej Izby Gospodarczej, a dwa lata później Dyrektor Biura stowarzyszenia został członkiem Rady KIG.

Od 1994 roku SPIFF współpracowało z Europejską Federacją Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) z siedzibą w Brukseli, a w maju 2004 r. zostało jej pełnoprawnym członkiem. SPIFF należało także do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producentów Farmaceutycznych (IFPMA) z siedzibą w Genewie.

W sierpniu 2006 r. firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych założyły Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0823 s, time: 0,0957 s cache, query: 41, querytime: 0,0134 s