Medycyna personalizowana

Standardowe podejście do leczenia oznacza: jeden lek dla wszystkich chorych na daną chorobę. Medycyna personalizowana natomiast zakłada odpowiednie leczenie odpowiedniego pacjenta w odpowiednim czasie.

Medycyna personalizowana

W stosowaniu nowoczesnych terapii coraz częściej i skuteczniej wykorzystuje się wiedzę o mechanizmach powstawania chorób, sięgając aż do ich podłoża genetycznego. Koncepcja medycyny personalizowanej wywodzi się z założenia, że nie ma jednej definicji choroby i jej przyczyn. Konieczne jest także zrozumienie i poznanie różnic między ludźmi chorującymi na daną chorobę, dzięki czemu możliwe jest dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup pacjentów.

Opierając się na takim założeniu naukowcy projektują rozwiązania, których skuteczność zależy od precyzyjnego określenia mechanizmu powstania choroby, z wykorzystaniem specyficznych markerów, oraz określenia cech fenotypu i genotypu chorego. Dzięki takiej precyzji można dobrać odpowiednie leczenie dla konkretnego pacjenta w odpowiednim czasie, zwiększając przy tym znacznie szansę na sukces terapeutyczny. Stąd uzasadnione określenie, że jest to leczenie „szyte na miarę”. W praktyce klinicznej oznacza to nieodłączność procesu diagnostyki molekularnej od terapii i monitorowania procesu leczenia.

Medycyna personalizowana w Polsce

Terapie celowane, czyli dostostosowane do potrzeb danego pacjenta, od szeregu lat są refundowane w Polsce. Część pacjentów może już korzystać z dobrodziejstw innowacyjnego leczenia. Rozwój medycyny personalizowanej napotyka jednak na szereg barier, ograniczając w ten sposób dostęp do optymalnych terapii.

Problemem naszego systemu ochrony zdrowia jest obszar diagnostyki laboratoryjnej, a szczególności niewystarczająca dostępność diagnostyki genetycznej wysokiej jakości. Obecnie brak jest uregulowań prawnych, które zapewniłyby wysoką jakość procedur diagnostycznych – od momentu pobrania materiału do badań, jego zabezpieczenia i transportu, aż po analizy laboratoryjne. Istotna jest również współpraca interdyscyplinarna pomiędzy klinicystą, patomorfologiem i biologiem molekularnym. Poprawy wymagają także zasady finasowania i wyceny procedur diagnostycznych. Wskazane bariery powodują, że znaczna część polskich pacjentów nie ma dostępu do odpowiedniego leczenia. Dotyczy to w szczególności pacjentów cierpiących na choroby nowotworowe.

Więcej informacji na temat medycyny personalizowanej - w pracy zbiorowej wydanej w 2016 r. pod redakcją dr hab. Adama Fronczaka pt.: "Medycyna personalizowana. Mity, fakty, rekomendacje".

Warto przeczytać także:

Czym jest medycyna personalizowana? Polecamy krótki film.

Pobierz plik Rozmiar
Medycyna_personalizowana_Mity_fakty_rekomendacje.pdf 1,32 MiB
page: 0,1695 s, time: 0,1711 s cache, query: 19, querytime: 0,0016 s