01.07.2022

Związek INFARMA rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk

30 czerwca 2022 r. Polska Akademia Nauk i Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podpisały list intencyjny o współpracy. Głównym celem podjętej inicjatywy są długofalowe działania edukacyjne skierowane do interesariuszy i opinii publicznej w zakresie ochrony zdrowia. W preambule listu intencyjnego wyróżniono, że współpraca ma przyczynić się do pobudzania procesów innowacyjnych, a także lepszego rozumienia wzajemnych potrzeb środowiska naukowego i biznesowego.

W imieniu obu instytucji list intencyjny podpisali:

  • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
  • Nienke Feenstra, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Michał Byliniak, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

W uroczystości wziął także udział prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN nadzorujący Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

System ochrony zdrowia w Polsce wymaga wielostronnego wsparcia. Ekspertyzy naukowe i doradztwo specjalistów z różnych dziedzin pomogą wesprzeć osoby decydujące o przyszłym kształcie i rozwoju służby zdrowia. Dlatego cieszy nas podjęta współpraca publiczno-prywatna, dzięki której analizy i wskazania naszych ekspertów będą merytorycznym wsparciem skierowanym do opinii publicznej lub polityków.podkreślił podczas spotkania prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk.

W ramach wspólnych działań planowane jest, m.in. przygotowanie ekspertyz zawierających analizy oraz wskazania najważniejszych kierunków zmian systemowych dotyczących wybranych aspektów systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności zdrowia publicznego oraz jego powiązań z medycyną naprawczą, otoczeniem społecznym i gospodarką.

Wierzę, że wzajemna współpraca sfery nauki i biznesu może przyczynić się znacząco do rozwoju innowacji, a także wypracowania konstruktywnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.podkreśla Nienke Feenstra, Prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do przygotowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na przyszłe wyzwania, mających wpływ na zdrowie publiczne, takimi jak starzenie się społeczeństwa czy malejąca liczba pracowników ochrony zdrowia, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii. Taki jest nasz cel. Od lat nasz Związek stara się aktywnie uczestniczyć w dialogu publicznym, a także współpracować ze wszystkimi interesariuszami nie tylko w zakresie polityki lekowej, ale również całego systemu ochrony zdrowia. Tym bardziej cieszy nas współpraca z najważniejszą instytucją naukową w Polsce jaką jest Polska Akademia Nauk. – dodaje Prezes Związku INFARMA.

Związek INFARMA chce zerwać z ogólnym przekonaniem, że zdrowie to wydatek – zdrowie to inwestycja w rozwój społeczny i gospodarczy. Obecnie nasz system musi sprostać nowym wyzwaniom tj. zwiększonemu zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne wynikające z zaciągniętego długu zdrowotnego, a także społecznym i gospodarczym konsekwencjom wojny w Ukrainie w tym przebywającym na terenie Polski uchodźcom. – podkreślaMichał Byliniak, Dyrektor Generalny Biura Związku INFARMA. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog, wymiana doświadczeń i szeroka współpraca z Polską Akademią Nauk pozwoli na wypracowanie rozwiązań mających znaczenie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale również dla gospodarki. – dodaje Dyrektor Byliniak.

***

Polska Akademia Nauk (PAN) to państwowa instytucja naukowa. Rozpoczęła działalność w 1952 roku w Warszawie. Prowadzi badania o zasięgu międzynarodowym w niemal wszystkich dziedzinach wiedzy. Poprzez sieć 69 instytutów naukowych, liczne komitety i komisje naukowe buduje, kształci i wspiera społeczność uczonych. Dostarcza i promuje wiedzę opartą na faktach i w ten sposób służy społeczeństwu.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA jest organizacją branżową reprezentującą 25 wiodących firm sektora farmaceutycznego działających w Polsce, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne. INFARMA jest członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowacyjną branżę farmaceutyczną – Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także Pracodawców RP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Związek INFARMA rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk
Pobierz plik Rozmiar
Związek INFARMA rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk - informacja prasowa 0,09 MiB
Związek INFARMA rozpoczyna współpracę z Polską Akademią Nauk - informacja prasowa 0,26 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,2056 s, time: 0,2352 s cache, query: 42, querytime: 0,0296 s