30.03.2021

#leczniezwlekaj – pandemia nie spowodowała, że inne choroby zniknęły

INFARMA we współpracy z Fundacją „MY PACJENCI” podejmuje działania, które mają zwrócić uwagę na problem ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie pandemii

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA w związku z sygnałami ze środowiska medycznego i pacjenckiego o trudnej sytuacji pacjentów chorych przewlekle w czasie pandemii, przekazał drugi grant badawczo-edukacyjny Fundacji „MY PACJENCI” na przeprowadzenie badania, które pozwoli lepiej zidentyfikować trudności w dostępie do opieki medycznej i wskazać kierunki naprawcze. Podobne działania zostały przeprowadzone przy wsparciu Związku w czasie pierwszej fali pandemii w 2020 roku, kiedy uruchomiona została kampania edukacyjna #leczniezwlekaj #lecznieczekaj. INFARMA pragnie wesprzeć pacjentów – poprzez działania zmierzające do odmrożenia systemu ochrony zdrowia, mimo trwającego kryzysu zdrowotnego, a także decydentów – przekazując im dane i propozycje rozwiązań wypracowane wspólnie z ekspertami. Aby opracować i wdrożyć rozwiązania w ramach partnerstwa z ekspertami i stroną publiczną, najpierw konieczne jest zbudowanie spójnego obrazu aktualnej sytuacji i jej wpływu na pacjentów. Zwłaszcza, że ten wpływ jest bardzo znaczący. 

Wyniki ogólnopolskiego badania Fundacji MY PACJENCI dostępne są tutaj.

 

#leczniezwlekaj – pandemia nie spowodowała, że inne choroby zniknęły
Pobierz plik Rozmiar
#leczniezwlekaj – pandemia nie spowodowała, że inne choroby zniknęły – informacja prasowa 0,73 MiB
#leczniezwlekaj – pandemia nie spowodowała, że inne choroby zniknęły – informacja prasowa 0,26 MiB

Podziel się:

2022 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6909 s, time: 0,8299 s database, query: 349, querytime: 0,1390 s