21.12.2021

Zmiany w składzie organów statutowych INFARMA

6 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza INFARMY podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Dębskiego, wieloletniego Dyrektora Zarządzającego firmy Biogen Polska Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza dokonała zmian w związku z decyzją dotychczasowej Przewodniczącej Pani Magdaleny Kruszewskiej, która awansowała na stanowisko globalne w Sanofi i złożyła rezygnację z członkostwa i pełnienia funkcji Przewodniczącej.

Zmiany w składzie organów statutowych INFARMA

Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 2 do 4 członków. Wyboru i odwołania jej członków dokonuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, który przewodniczy obradom Rady Nadzorczej i kieruje jej pracami.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.  Bieżąca kontrola działalności Związku pod względem jej zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ze Statutem Związku, dokonywana co najmniej raz na kwartał w trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Powołany w tym trybie na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Piotr Dębski od 2011 roku zajmuje stanowisko Managing Director w  Biogen Polska. Był pierwszym pracownikiem firmy w Polsce a jego celem było zbudować polską organizację Biogen. W ciągu ostatnich 10 lat Biogen w Polsce znacznie się rozwinął, a ostatnio rozszerzył swoją działalność, tworząc jednostkę Global Business Services.

Przed dołączeniem do Biogen, Piotr spędził 8 lat w GSK, piastując wiele stanowisk, takich jak Marketing Manager, Business Unit Director, Commercial Director, prowadząc różne zespoły w rynku otwartym, szpitalnym i szczepionek. Ostatnią rolą w GSK był Head of the Thrombosis Hub for Europe and APJEM, gdzie Piotr odpowiadał za globalną strategię i realizację franczyzy zakrzepicy.

Piotr Dębski pracował wcześniej w Pfizer Polska, gdzie zaczynał jako Przedstawiciel Medyczny, a później zajmował stanowiska w marketingu.

Piotr ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi i otrzymał Certyfikat Komisji Edukacyjnej dla Zagranicznych Absolwentów Medycznych w Filadelfii w USA – czyli uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza w USA.

Piotr jest żonaty, ma 3 dzieci. W pracy ceni zaufanie, pracę zespołową, entuzjazm i kreatywność.

Pobierz plik Rozmiar
Nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej 0,09 MiB
Nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej 0,23 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,4167 s, time: 1,6785 s database, query: 352, querytime: 0,2617 s