01.07.2022

Publikacja danych dotyczących współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów za 2021 rok

W dniu 1 lipca 2022 roku na stronie INFARMA https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/ zostały opublikowane po raz siódmy coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA dotyczące współpracy branży z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów.

Raporty sygnatariuszy Kodeksu zostały zamieszczone na ich stronach internetowych w dniach 26-30 czerwca 2021 roku.

Publikacja danych dotyczących współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów za 2021 rok

Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia i organizacjami pacjentów jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia. Dzięki niej następuje rozwój medycyny, powstają skuteczne, nowe leki przyczyniając się do rozwoju opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Prowadzona w sposób przejrzysty, zgodnie z prawem i najwyższymi standardami etycznymi współpraca polega przede wszystkim na wsparciu środowiska medycznego w podnoszeniu kwalifikacji, ciągłym uaktualnianiu wiedzy naukowej i zdobywaniu dostępu do najnowszych osiągnięć w dziedzinie medycyny, a także współpracy, wymianie wiedzy i doświadczeń. Podobna współpraca z organizacjami pacjentów polega na wspieraniu inicjatyw, których celem jest poprawa sytuacji pacjentów.

Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA informacje na temat zakresu współpracy i jej wartości są przekazywane raz w roku do publicznej wiadomości, jako odpowiedź na społeczne oczekiwania przejrzystości działań branży. Beneficjentami publikowanych danych są przede wszystkim pacjenci, którzy dzięki zrozumieniu zakresu i wartości współpracy pomiędzy branżą farmaceutyczną a przedstawicielami zawodów medycznych mogą czuć się bezpieczniej i pewniej. To także ważne informacje dla szeroko rozumianej opinii publicznej, budujące zaufanie oraz przedstawiające, jaką wartość stanowi współpraca środowiska medycznego z innowacyjnym przemysłem farmaceutycznym dla całego systemu ochrony zdrowia – wskazuje Michał Byliniak, Dyrektor Generalny INFARMA.

To zobowiązanie pomaga w lepszym zrozumieniu wartości współpracy, a przyjęta samoregulacja ujawniania informacji ma na celu rozwianie wszelkich obaw społecznych dotyczących tych interakcji poprzez uczynienie ich otwartymi i przejrzystymi. Tegoroczne dane potwierdzają utrzymujący się trend wysokiego poziomu zaangażowania firm farmaceutycznych w zakresie współpracy ze środowiskiem medycznym, przy zdecydowanym udziale świadczeń na działalność badawczo-rozwojową.

Pobierz plik Rozmiar
Publikacja Kodeksu Przejrzystości 2021 - informacja prasowa 0,74 MiB
Publikacja Kodeksu Przejrzystości 2021 - informacja prasowa 0,3 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6954 s, time: 0,8357 s database, query: 354, querytime: 0,1404 s