01.07.2021

Publikacja danych dotyczących współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów za 2020 rok

W dniu 1 lipca 2021 roku po raz kolejny na stronie INFARMA https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/ zostały opublikowane coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, dotyczące współpracy branży z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Raporty sygnatariuszy Kodeksu zostały zamieszczone na ich stronach internetowych w dniach 26-29 czerwca 2021 roku.

Współpraca pomiędzy przemysłem farmaceutycznym a przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia jest naturalnym elementem systemu ochrony zdrowia, przyczyniając się do rozwoju opieki nad pacjentem i postępu innowacyjnej medycyny. Zgodnie z kodeksami INFARMA informacje na temat jej zakresu i wartości są przekazywane raz w roku do publicznej wiadomości, jako odpowiedź na społeczne oczekiwania co do przejrzystości działań branży.

Tegoroczna publikacja danych, odnosząca się do wartości świadczeń przekazanych w 2020 roku, wyraźnie wskazuje na zaangażowanie się Sygnatariuszy Kodeksu INFARMA w działania będące odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19. Dołączając do grona firm i organizacji wspierających walkę z pandemią COVID-19, firmy farmaceutyczne podjęły indywidualne działania, m.in. intensyfikując badania nad nowymi lekami i szczepionkami, ale także przekazując wsparcie w formie materialnej dla systemu ochrony zdrowia oraz placówek opieki zdrowotnej i organizacji pacjentów, m.in. poprzez dostarczanie sprzętu ochronnego, respiratorów czy łóżek szpitalnych, wsparcie akcji świadomościowych i edukacyjnych, jak i dowożenie leków stosowanych w programach lekowych bezpośrednio do domów pacjentów.

Wyrazem tego zaangażowania w 2020 roku są zagregowane wyniki świadczeń przekazanych przez Sygnatariuszy Kodeksu, zgodnie z którymi łączna wartość świadczeń za ubiegły rok wyniosła 849 548 110,87 zł (dane dla 32 Sygnatariuszy). Stanowi to wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego. 80% tej kwoty stanowiły świadczenia na działalność badawczo-rozwojową. Na drugim miejscu pod względem udziału w całości przekazanych świadczeń znalazły się świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia – prawie 13,5%, natomiast najmniejsza wartość świadczeń została przekazana na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, stanowiąc około 6,5% wszystkich świadczeń. Dla porównania struktura świadczeń w roku 2019 kształtowała się następująco –
działalność badawczo-rozwojowa – 64%, natomiast świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia oraz przedstawicieli zawodów medycznych stanowiły po 18%.

W 2020 roku w przypadku świadczeń dla przedstawicieli zawodów medycznych zmniejszeniu uległo wsparcie związane z udziałem w wydarzeniach, co należy wiązać z ograniczeniami w organizacji wydarzeń naukowych w tradycyjnej formie w związku z sytuacja epidemiologiczną. W odróżnieniu do lat poprzednich w przypadku niektórych firm wsparcie kierowane do organizacji ochrony zdrowia zostało wykazane w formie zagregowanej, co wpłynęło na ogólny wskaźnik udostępnień danych w formie zbiorczej.

Wraz z tegorocznym raportem zbiorczym został opublikowany również raport INFARMA w zakresie darowizn i grantów przekazanych w 2020 roku dla organizacji pacjentów oraz innych podmiotów w zakresie projektów przyczyniających się do poprawy systemu ochrony zdrowia.

W tym roku publikacja raportów (dla świadczeń przekazanych w 2020 roku) odbywa się po raz ostatni w oparciu o Kodeks Przejrzystości. Począwszy od 2022 roku publikacja będzie dokonywana na podstawie Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, który wszedł w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Raporty dostępne są na stronie: https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/

Pobierz plik Rozmiar
Publikacja Kodeksu Przejrzystości_01.07.2021 0,74 MiB
Publikacja Kodeksu Przejrzystości_01.07.2021 0,32 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,4673 s, time: 1,7579 s database, query: 350, querytime: 0,2905 s