13.05.2016

Dorota Hryniewiecka-Firlej nowym Prezesem Zarządu INFARMY

13 maja 2016 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego na kadencję 2016-2018. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono Dorocie Hryniewieckiej-Firlej (Pfizer Polska). Wśród najważniejszych celów nowego Zarządu jest aktywne uczestnictwo w dialogu wokół celów i założeń polityki lekowej państwa.

Dorota Hryniewiecka-Firlej nowym Prezesem Zarządu INFARMY

„Powierzenie mi funkcji Prezesa INFARMY to ogromne wyróżnienie, za które chciałam podziękować wszystkim członkom Zarządu. To duża odpowiedzialność i zobowiązanie do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu systemowych rozwiązań w ochronie zdrowia, tak by głos innowacyjnych firm farmaceutycznych był zawsze słyszalny, a przede wszystkim – merytoryczny. Przed nami bardzo istotna dyskusja nad założeniami polityki lekowej państwa – dokumentem, który może mieć fundamentalne znaczenie dla poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnej farmakoterapii. Nie mniej istotne będzie realizowanie polityki na rzecz większej przejrzystości we współpracy branży ze środowiskiem medycznym oraz inicjowanie rzeczowej dyskusji z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi wokół długofalowych celów polityki zdrowotnej państwa” – podkreśliła Dorota Hryniewiecka-Firlej, nowy Prezes Zarządu INFARMY.

Dorota Hryniewiecka-Firlej jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ze specjalizacją i doktoratem z chorób wewnętrznych. Z branżą farmaceutyczną jest związana od dwudziestu lat, a z firmą Pfizer od 2009 r. Obecnie jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Działu Global Innovative Pharma Business, a także członkiem europejskiego Zarządu Dywizji Global Innovative Pharma Business.

Zgodnie ze statutem INFARMY Dorota Hryniewiecka-Firlej będzie pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez dwa lata.

„Pragnę pogratulować nowemu prezesowi Związku i życzyć mu powodzenia w realizacji zadań, jakie stoją przed innowacyjną branżą farmaceutyczną w Polsce. Minione dwa lata były okresem dużych wyzwań związanych m.in. z funkcjonowaniem ustawy o refundacji leków, wejściem w życie Kodeksu Przejrzystości czy nadmiernym, niezgodnym z prawem wywozem leków z Polski. Myślę, że cały Zarząd może być dumny z tego, co udało nam się osiągnąć, przede wszystkim ze wzmocnienia pozycji INFARMY jako merytorycznego partnera w dialogu dotyczącym poprawy jakości systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jestem pewna, że nowy Prezes wraz z Zarządem to nowy impuls w realizacji długofalowych celów Związku” – podkreśliła Ewa Grenda, ustępujący Prezes Zarządu.

Pobierz plik Rozmiar
Dorota Hryniewiecka-Firlej nowym Prezesem Zarządu INFARMY 0,33 MiB

Podziel się:

2020 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6286 s, time: 0,7369 s database, query: 210, querytime: 0,1083 s