02.07.2019

Coroczna publikacja danych dot. współpracy przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem medycznym

Jak co roku, firmy będące sygnatariuszami Kodeksu Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, opublikowały dane na temat zakresu i wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Raporty poszczególnych firm zostały zamieszczone na ich stronach w dniach 26-28.06. Dziś na stronie INFARMY www.kodeksprzejrzystosci.pl pojawiły się zagregowane dane dla całej branży.

Uregulowania związane z przejrzystością są różne w zależności od kraju i sektora. W krajach takich jak Francja, Portugalia, Belgia czy USA publikacja informacji na temat współpracy środowiska medycznego z biznesem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Różnią się także między sobą zapisy kodeksów branżowych producentów leków innowacyjnych, odtwórczych i sprzętu medycznego.

To co kluczowe, to wspólny cel, który przyświeca przy tworzeniu tego typu uregulowań – informowanie pacjentów i społeczeństwa o tym, że bez współpracy na linii środowisko medyczne - przemysł nie byłoby postępu medycyny i rozwoju nowych leków.

Dostęp do informacji wspiera dialog z pacjentami, rozwiewa wątpliwości dotyczące tych relacji i buduje poczucie bezpieczeństwa. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media, dzięki którym społeczeństwo jest informowane, że może dowiedzieć się, na jakie działania i jaki zakres współpracy ze środowiskiem medycznych, poszczególne firmy przeznaczają środki finansowe.

Więcej informacji na www.kodeksprzejrzystosci.pl

 

 

 

Pobierz plik Rozmiar
2019_07_02_Coroczna publikacja danych_Kodeks Przejrzystości.pdf 0,63 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7670 s, time: 0,8990 s database, query: 350, querytime: 0,1320 s