16.06.2023

Agnieszka Grzybowska-Zalewska została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

16 czerwca 2023 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA wybrany został nowy skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Agnieszka Grzybowska-Zalewska została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu INFARMY. Wybór nowego prezesa jest konsekwencją złożenia rezygnacji przez Nienke Feenstra, która pełniła tę funkcję łącznie 3 lata. Rezygnacja dotychczasowej Prezes jest związana z nowymi planami zawodowymi.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska została wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Agnieszka Grzybowska-Zalewska jest Prezesem Zarządu Sanofi w Polsce i Dyrektorem Generalnym Specialty Care, jednego z kluczowych business unitów Sanofi, oferującego przełomowe terapie z obszaru chorób rzadkich, onkologii, immunologii i stwardnienia rozsianego. Od ponad 20 lat jest obecna w branży farmaceutycznej, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą w obszarze zarządzania oraz marketingu i sprzedaży. Jest także prekursorką działań w zakresie upowszechniania wiedzy i poszerzania dostępu do leczenia dla pacjentów z chorobami rzadkimi w Polsce. Od samego początku uczestniczyła w tworzeniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, ściśle współpracując ze stowarzyszeniami pacjentów w celu pełnego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu poszerzonemu o wiele innych obszarów terapeutycznych takich jak onkologia, neurologia, immunologia i inne doskonale wie, z jakimi problemami borykają się pacjenci, lekarze oraz krajowy system ochrony zdrowia. Nowa Prezes INFARMY jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Jej życiowe pasje to nurkowanie, joga i dalekie podróże z mężem i najbliższymi przyjaciółmi.

Agnieszka Grzybowska-Zalewska jako nowo wybrana Prezes Zarządu INFARMY, przejmuje stery w ważnym dla branży momencie ostatniego etapu procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej i rozpoczętego w kwietniu br. pierwszego od 20 lat przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego UE, które wpłynie na rozwój i dostęp do innowacyjnych terapii na kolejne dziesięciolecia.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i dowód zaufania, za które dziękuję wszystkim członkom Zarządu oraz firmom członkowskim INFARMY. Niezwykle cieszę się na naszą wspólną pracę, głęboko wierząc, że to właśnie przemysł innowacyjny odgrywa kluczową rolę w debacie publicznej, kształtującej mocny i stabilny sektor ochrony zdrowia w naszym kraju, realnie wpływając na poprawę dostępu polskich pacjentów do najnowszych terapii, a w konsekwencji na ich zdrowie i komfort życia. Przed nami niezwykle ciekawy czas dla Polski oraz polskiego systemu ochrony zdrowia i mimo wielu czekających nas wyzwań z optymizmem przejmuję stery. Jednocześnie pragnę podziękować Nienke za jej wieloletni wkład oraz zaangażowanie i osiągnięcia w realizowaniu priorytetów INFARMY oraz życzę jej dalszych sukcesów  - powiedziała Grzybowska-Zalewska Agnieszka. 

Nienke Feenstra w 2022 roku została ponownie wybrana na stanowisko Prezes INFARMY, pełniąc tę funkcję łącznie przez 3 lata, czyli w okresie gdy przed innowacyjną branżą farmaceutyczną stanęły ogromne wyzwania związane z pandemią Covid19, wybuchem wojny w Ukrainie czy pierwszą od 10 lat  nowelizacją ustawy refundacyjnej. W tym czasie w INFARMIE podjęto szereg inicjatyw i działań wspierających pacjentów, system ochrony zdrowia a także pomoc dla Ukrainy. Prowadzono także aktywny i partnerski dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu, decydentami i branżą farmaceutyczną w Polsce. Zainicjowano kilka ważnych projektów, które zostały pozytywnie przyjęte, czyli m.in. wspierający rozwój kompetencji i niezależność organizacji pacjenckich program Pacjenci.Pro oraz platformę internetową Access Gap, która analizuje dane na temat dostępności do innowacyjnych leków w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Celem projektu jest nie tylko ułatwienie dostępu do danych i analiz, ale także zainicjowanie dyskusji na temat działań niezbędnych do wyrównywania luk w dostępie do nowoczesnego leczenia, która jest kontynuowana. Podpisano także list intencyjny o współpracy z Polską Akademią Nauk w celu prowadzenia długofalowych działań edukacyjnych skierowanych do interesariuszy i opinii publicznej w zakresie systemu ochrony zdrowia. Jednym z priorytetów były także działania wspierające rozwój badań klinicznych w Polsce.

- Pełnienie funkcji prezesa INFARMY przez ostatnie trzy lata było dla mnie przyjemnością i zaszczytem. W okresie wielu wyzwań geopolitycznych i zdrowotnych jestem dumna z tego, co udało się osiągnąć dla polskich pacjentów, pracowników służby zdrowia i systemu opieki zdrowotnej. Zostało to osiągnięte dzięki partnerstwu, intensywnej debacie i wkładowi tak wielu osób. Poprawił się dostęp do leków, głos pacjentów stał się silniejszy, opieka zdrowotna jest bardziej priorytetowa niż była, o czym świadczą liczne inicjatywy. Przyczyniła się do tego pasja, poświęcenie i kompetencje tak wielu osób, a bycie częścią tego wielkiego zbiorowego wysiłku było bardzo satysfakcjonujące podsumowała Nienke Feenstra.

Delegaci podczas Walnego Zgromadzenia wybrali członów Zarządu oraz skład Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Członkowie Zarządu

 1. Agnieszka Grzybowska-Zalewska, Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
 2. Michał Cuha, Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
 3. Piotr Dębski, Biogen Poland Sp. z o.o.
 4. Ioana Parsons, Ipsen Poland Sp. z o.o.
 5. Magdalena Paradzińska, Novo Nordisk Pharama Sp. z o.o.
 6. Monique Clua Braun, Novartis Poland Sp. z o.o.
 7. Phil Krzyżek, MERCK Sp. z o.o.
 8. Wiktor Janicki, Astra Zeneca Pharma Poland Sp.z o.o.
 9. Cristiano Costanzo, GSK Commercial Sp. z o.o.

 

Skład Rady Nadzorczej

 1. Aleksander Kwieciński, AbbVie Sp. z o.o.
 2. Harry Nardis, Astellas Pharma Sp. z o.o.
 3. Justin Gandy, MSD Polska Sp. z o.o.
 4. Geraldine Schenk-Moestl, Jansenn Cilag Polska Sp. z o.o.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia przyjęto także sprawozdanie z działań INFARMY, które związane były z realizacją założonych na 2022r. celów, wśród których znalazły się, m.in.: zmniejszenie różnic w dostępie do innowacyjnych terapii w Polsce w stosunku do standardów europejskich, poprawa jakości i przewidywalności prawa refundacyjnego, zwiększenie niezależności i wzmocnienie kompetencji organizacji pacjenckich do skutecznego kształtowania polskiego systemu ochrony zdrowia. Działania te obejmowały szereg aktywności i inicjatyw prowadzonych przez Związek w wielu obszarach systemu ochrony zdrowia.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 24 wiodące firmy sektora farmaceutycznego, prowadzące działalność badawczo-rozwojową i produkujące leki innowacyjne.

Pobierz plik Rozmiar
Agnieszka Grzybowska-Zalewska nowym prezesem INFARMA - informacja prasowa 0,1 MiB
Agnieszka Grzybowska-Zalewska nowym prezesem INFARMA - informacja prasowa 0,29 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0839 s, time: 0,0975 s cache, query: 42, querytime: 0,0136 s