13.09.2018

Uwagi INFARMY do rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego prowadzenia badań klinicznych.

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku rozpoczęcie badania klinicznego, INFARMA przekazała uwagi i propozycję rozwiązań.

Uwzględnienie propozycji Związku może przyczynić się do ułatwienia praktycznego zastosowania zmiany w postaci braku konieczności przedstawiania umów przy wniosku o badanie kliniczne, a tym samym przyczynić się do szybszego procesu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego, co było również intencją do dokonania zmian w tym zakresie w ustawie Prawo Farmaceutyczne.

 LINK DO PISMA

 

 

 

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6563 s, time: 0,7896 s database, query: 336, querytime: 0,1333 s