04.04.2018

Polskie podmioty mogą przystąpić do konsorcjów publiczno-prywatnych realizujących projekty w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI)

Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków konsorcjów w ramach 14. edycji konkursu IMI2. Do udziału mogą się zgłosić przedstawiciele środowisk akademickich, przedstawiciele przemysłu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz te, których obrót nie przekracza 500 mln. euro rocznie, podmioty ochrony zdrowia i organizacje non-profit, których działalność obejmuje badania lub rozwój technologii, organizacje pacjenckie.

Tematyka 14 konkursu IMI2 obejmuje:

imi_2
  • Rozwój platformy dla ujednoliconych i chroniących prywatność systemów samouczących się wspierających proces opracowywania leków
  • Centrum doskonałości – zdecentralizowane, zdalne badania kliniczne.
  • Celowaną interwencję immunologiczną w przypadku braku odpowiedzi i nawrotów
  • Nieinwazyjne kliniczne obrazowanie molekularne komórek immunologicznych

Od 16 marca do 11 kwietnia 2018 podczas serii 14 webinarów, uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami i zagadnieniami tegorocznego konkursu. Podczas webinarów istnieje możliwość kontaktu z potencjalnymi partnerami realizowanych projektów. Do nawiązania współpracy służy również portal dedykowany tworzeniu konsorcjów.

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) jest finansowana wspólnie przez Unię Europejską (reprezentowaną przez Komisję Europejską) i europejski przemysł farmaceutyczny (reprezentowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych).

Budżet konkursu wynosi ponad 84 mln euro.

Poprzez uczestnictwo w inicjatywie IMI różnorodne podmioty z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski, mogą uczestniczyć w ambitnych projektach, które przyczyniają się do opracowania przełomowych leków i do poprawy systemów ochrony zdrowia.

Podziel się:

2021 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6424 s, time: 0,7683 s database, query: 346, querytime: 0,1259 s