28.01.2022

Podsumowanie wystąpienia Pana Michała Bichty, wiceprezesa zarządu Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

przedstawionego podczas posiedzenie Rady do spraw Ochrony Zdrowia na temat „Bezpieczeństwo lekowe w Polsce”

w ramach powołanej przez Prezydenta RP Narodowej Rady Rozwoju 

Kancelaria Prezydenta, dn. 19 stycznia 2022 r.

Bezpieczeństwo lekowe powinno być rozpatrywane w kontekście szeroko zdefiniowanego bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. W kontekście całej organizacji sytemu ochrony zdrowia w Polsce. Systemu, który nie uległ zasadniczym zmianom od dekad. Systemu, który funkcjonuje w ramach sztywnych reguł finansowych ograniczających możliwości adaptacji do szybko zmieniającego się otoczenia i postępu medycyny jak również do wyzwań płynących z demografii chorób cywilizacyjnych czy sytuacji kryzysowych.

Leczenie w Polsce oparte jest wciąż na interwencji i na dużej ilości świadczeń a w małym stopniu na efektach leczenia. VBHC Z nadmierną konsumpcją opartą na już mocno dojrzałych cząsteczkach z późną diagnozą i inicjacją leczenia.

Ten nadmierny konsumpcjonizm wynika często z niedostatecznej edukacji, nawyków społecznych, standardów leczenia, ale też z braku późnej lub ograniczonej dostępności wielu innowacyjnych molekuł. Zaledwie 0,3% leków dostępnych w Polsce to leki które możemy wpisać w innowacyjne i nowoczesne (zarejestrowane po 2009 roku) to ponad dwukrotnie mniej niż w krajach CEE i czterokrotnie mniej niż średnia europejska. Tylko 30% nowoczesnych terapii zarejestrowanych w EU w latach 2016-2019 jest dostępne dla polskich pacjentów.

Biologiczne terapie celowane, spersonalizowana medycyna, immuno-onkologia, terapie komórkowe czy też terapie genowe to tylko przykłady innowacji, które dramatycznie zmieniają rokowania i przebieg choroby dla pacjentów i poprawiają jakość życia, ale też ograniczają zaangażowanie systemu ochrony zdrowia w przyszłości. Śmiało wiec można powiedzieć, że innowacja to nie koszt a raczej długofalowa inwestycja.

Ta konsumpcja będzie rosła ze względu na dług zdrowotny, który zaciągamy każdego dnia z powodu pandemii jak również z powodu chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych i onkologii, które zbierają katastrofalne dla całego społeczeństwa, ale też Państwa żniwo, każdego dnia.

Dlatego tak ważne jest, aby w ramach rozmowy o bezpieczeństwie lekowym/zdrowotnym uwzględnić nie tylko aspekt standardów leczenia, ale też profilaktyki i wczesnej diagnostyki. Budżet NFZ na rok 2022 zakłada wydatki na leczenie farmakologiczne na poziomie 15mld PLN a na programy profilaktyczne zaledwie 300 milionów.

Aktualny budżet nawet uwzględniając spodziewany wzrost wydatków nie pozwoli na zasadniczą zmianę. W Polsce na leki wydajemy zaledwie 0,5% PKB podczas gdy w Europie to prawie 1,5% co sprawia, że w praktyce, aby podnieść standardy leczenia i wprowadzić innowacyjne leki trzeba wcześniej zaoszczędzić na już refundowanych. To generuje nieuniknioną spiralę redukcji cen co przy stale rosnących kosztach czy to badań czy produkcji, zniechęca do inwestycji, rozwoju i może prowadzić w konsekwencji do braku dostępności leków w Polsce.

COVID-19 pokazał też, że żaden kraj i żaden system nie jest przygotowany na tak dramatyczne zmiany jak pandemia. Pandemia jednak zainicjowała również na bezprecedensową i historyczną wręcz skalę, współpracę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz również współpracę pomiędzy firmami w zakresie rozwoju i produkcji szczepionek i leków na COVID-19.

Strategia Farmaceutyczna dla Europy przyjęta w 2020 roku koncentruje się na trzech obszarach.

  1. Zapewnienie pacjentom dostępu do przystępnych cenowo leków oraz rozwiązanie problemu niezaspokojonych potrzeb medycznych jak na przykład choroby rzadkie.
  2. Wsparcie konkurencyjności, innowacji i zrównoważonego charakteru przemysłu farmaceutycznego.
  3. Wypracowanie mechanizmów reakcji na sytuacje kryzysowe.

Wracając do bezpieczeństwa lekowego: Na 600 zarejestrowanych w Polsce API tylko 40 produkujemy w kraju. W EU ogólnie to tylko 20% z 3000. Na tym tle zdecydowanie wyróżnia się branża innowacyjna z prawie 80% API pochodzącymi z Europy (12% z USA 9% z Azji) 76% wolumenu szczepionek jest produkowane w Europie, która jest największym producentem farmaceutycznym na świecie odpowiadając za 64% udziału w rynku światowym.

Podsumowując i myśląc o bezpieczeństwie lekowym i zdrowotnym Polaków powinniśmy:

  1. zadbać o zbilansowaną strukturę leków i wprowadzenie do systemu innowacyjnych terapii na zdecydowanie szerszą skalę,
  2. wzmocnić rolę profilaktyki, wczesnej diagnostyki i wczesnej inicjacji celowanego leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób cywilizacyjnych. Onkologia i choroby sercowo-naczyniowe,
  3. zadbać o przewidywalne otoczenie regulacyjne i ekonomiczne zachęcające do długofalowych inwestycji,
  4. rozbudować mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz włączyć się w budowane właśnie mechanizmy europejskie.
Podsumowanie wystąpienia Pana Michała Bichty, wiceprezesa zarządu Związku Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
Pobierz plik Rozmiar
Podsumowanie wystąpienia Michała Bichty przedstawionego podczas posiedzenia Rady do spraw Ochrony Zdrowia 0,09 MiB
Podsumowanie wystąpienia Michała Bichty przedstawionego podczas posiedzenia Rady do spraw Ochrony Zdrowia 0,17 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,4762 s, time: 1,7647 s database, query: 352, querytime: 0,2885 s