06.04.2018

Konferencja z okazji V Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych

24 maja 2018 r. w Audytorium WUM w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, już po raz piąty, odbędzie się Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia  Badań Klinicznych pt.: „BADANIA KLINICZNE – WSPÓLNE CELE”.

Celem tegorocznej konferencji jest promowanie dialogu i integracja wszystkich interesariuszy badań klinicznych, aby pokazać wspólne cele i wspierać rozwój innowacji w Polsce. Kwestie dotyczące innowacyjnych terapii przedstawione zostaną zarówno z perspektywy sponsorów i klinicystów, jak i doświadczeń pacjentów.

W programie konferencji odbędzie się m.in.:

  • Prezentacja aktualnego stanu prawnego i harmonogramu prac legislacyjnych nad ustawą o badaniach klinicznych, istotną dla rozpoczęcia stosowania rozporządzenia EU 536/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady w Polsce.
  • Debata ekspertów „Innowacja po polsku” – omówimy doświadczenia polskich firm innowacyjnych i zastanowimy się nad programem wsparcia innowacji oraz możliwościami rozwoju badań klinicznych w Polsce.
  • Debata z przedstawicielami pacjentów i organizacji parasolowych „Badania kliniczne – korzyść czy ryzyko dla pacjenta”, poświęcona potrzebie współpracy i partnerstwa (strategia „patient engagement”) dla zwiększenia dostępu pacjentów do innowacyjnych, bezpiecznych i skutecznych terapii.
  • Dyskusja nad kierunkiem rozwoju ośrodków badawczych oraz analiza wyzwań z perspektywy różnych ośrodków badawczych – wymiana doświadczeń badaczy prowadzących badania kliniczne w szpitalach i klinikach, NZOZ-ach, SMO i w prywatnych ośrodkach badawczych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci z Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju, URPL, Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Bioetycznych, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pacjenckich oraz gośce z EFGCP i SCRS.

W czasie konferencji poznamy laureatów pierwszej edycji konkursu branżowego „Liderzy Badań Klinicznych”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu badań klinicznych oraz poszukiwanie, promowanie i wspieranie rozwoju najbardziej wyróżniających się osób pracujących w tym sektorze.

Agenda MBDK2018

 

Podziel się:

2021 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6164 s, time: 0,7377 s database, query: 346, querytime: 0,1213 s