28.04.2022

Konferencja „Badania kliniczne – podążając za zmianą”, 20 maja 2022

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (POLCRO) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej (GCPpl) zapraszają na konferencję organizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych.

 

20 maja 2022

godz. 9:00 – 16:00

„Badania kliniczne – podążając za zmianą”

 

W planowanym programie konferencji między innymi:

09:00       Rejestracja uczestników

09:45       Powitanie i otwarcie konferencji

10:15       Nowa rzeczywistość po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia 536/2014 (UE) i uruchomieniu portalu CTIS (produkty lecznicze) oraz rozporządzenia 745/2017 (UE) i ustawy krajowej (wyroby medyczne). Jakie rozwiązania są obecnie wykorzystywane w Polsce?

11:00       Digitalizacja i nowoczesne rozwiązania w badaniach klinicznych. Jakie są możliwe zmiany w zarządzaniu i monitorowaniu badań klinicznych w kontekście trendów i obowiązującego prawa?

11:45       Przerwa kawowa

12:00       Wsparcie dla pacjentów, uczestników badań klinicznych oraz ośrodków w sytuacjach kryzysowych. Jak branża badań klinicznych sprostała wyzwaniom podczas pandemii COVID-19 i wojny w  Ukrainie?

13:00       Wyniki konkursu „Liderzy Badań Klinicznych” oraz wręczenie nagród laureatom.

13:30       Przerwa kawowa

14:15       Badania pediatryczne w obszarze chorób rzadkich – kierunki rozwoju, szanse i wyzwania.

14:45       Centra Wsparcia Badań Klinicznych – dotychczasowe doświadczenia, szanse, ryzyka oraz oczekiwania branży badań klinicznych. Jak wykorzystać możliwości projektu CWBK? 

15:30       Aktualne trendy w leczeniu COVID-19, analiza ostatnich doniesień naukowych. Dokąd zmierzamy czy mamy szansę na wygranie z pandemią?

16:00       Zakończenie konferencji.

 

  • Do udziału w konferencji zapraszamy m.in. przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, ABM, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, URPL, oraz wielu ekspertów badań klinicznych. 

Więcej informacji oraz szczegółowa agenda już wkrótce.

www.infarma.pl   www.gcppl.org.pl   www.polcro.pl   

Konferencja „Badania kliniczne – podążając za zmianą”, 20 maja 2022
Pobierz plik Rozmiar
Zaproszenie 0,33 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,0000 s, time: 1,2069 s database, query: 352, querytime: 0,2069 s