Witaj w Infarmie

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA reprezentuje 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

Kodeks Przejrzystości:
Raporty za 2015 rok

IMI – inwestycje w innowacyjne leki

Innovative Medicines Initiative (IMI) to największe europejskie partnerstwo publiczno-prywatne, zawarte między Komisją Europejską a przemysłem farmaceutycznym, którego celem jest przyspieszenie rozwoju innowacyjnych leków.

page: 0,3861 s, time: 0,3894 s cache, query: 26, querytime: 0,0033 s