20.01.2017

INFARMA w dyskusji o priorytetach w ochronie zdrowia 2017

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY, była uczestnikiem panelu otwierającego coroczną konferencję „Priorytety w ochronie zdrowia”. W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska pacjentów, lekarzy, prywatnej ochrony zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Wspólne tło wszystkich wystąpień stanowiła kwestia poprawy finansowania ochrony zdrowia jako warunku jego większej efektywności.

„Finansowanie, finansowanie i jeszcze raz finansowanie” – takiej odpowiedzi na pytanie o priorytet na rok 2017 udzielił Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich. Kontynuując swoją wypowiedź wskazał na potrzebę szybszego wzrostu nakładów do zapowiadanego przez Ministerstwo Zdrowia poziomu 6%PKB. Podkreślił, że postulat ten jest dyskutowany już od czasu „białego szczytu” w 2008 roku i dotychczas niewiele się w tej kwestii zmieniło. W opinii wszystkich uczestników dyskusji poprawa finansowania miałaby umożliwić szereg istotnych zmian, wpływających na efektywność ochrony zdrowia i jakość opieki nad pacjentami. W tym względzie jako szczególnie istotne wskazane zostały: większy dostęp do świadczeń medycznych i skrócenie kolejek, wzrost nakładów na zdrowie publiczne czy realizację planu na rzecz chorób rzadkich. Więcej środków w systemie powinna pozwolić także zwiększenie liczby personelu medycznego – lekarzy i pielęgniarek, co zdaniem reprezentującego Naczelną Radę Lekarską prof. Romualda Krajewskiego powinno być jednym z priorytetów rządu w 2017 roku.

Kwestię finansowe podjęła również dyrektor generalna INFARMY Bogna Cichowska-Duma. Podkreśliła, że wzrost nakładów na zdrowie nie oznacza jednocześnie wzrostu kosztów dla budżetu państwa: Zdrowie należy traktować jako inwestycję. Inwestycję, która nie zwróci się w ciągu roku lub dwóch, ale w długiej perspektywie przynosi ogromne oszczędności. Jak pokazują dane OECD z lat 1995-2004, każde 24 dolary wydane na innowacyjne leki w chorobach naczyniowo-krążeniowych oznaczało 89 dolarów oszczędzonych w związku z hospitalizacjami. Dziś wydatki ZUS związane z niezdolnością do pracy to niemal 2% PKB. Ten koszt można znacząco ograniczyć m.in. dzięki innowacyjnym terapiom.

Do perspektywy inwestycyjnej odniósł się też Andrzej Jacyna Prezes NFZ:Podejście do wydatków na zdrowie jako inwestycji jest obce ministrom finansów. Do tej pory zawsze były one traktowane jako koszt. Mam nadzieję, że w 2017 roku udowodnię premierowi Morawieckiemu, że tak nie jest i m.in. dzięki opiece koordynowanej będziemy mogli ograniczyć koszty ZUS czy PFRON.

Dyrektor INFARMY odniosła się także do pozafinansowych aspektów zmian, jakie mogą być kluczowe dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wskazała na przejrzyste i stabilne przepisy, które powinny zostać wypracowane z udziałem wszystkich uczestników systemu. Podobne zdanie wyraziła Anna Janczewska-Radwan z BCC, podkreślając kluczową rolę dialogu i konsultacji społecznych w tworzeniu regulacji o strategicznym charakterze.

W swoim komentarzu, reprezentujący Ministerstwo Zdrowia, podsekretarz stanu Marek Tombarkiewicz, podkreślił zgodność oczekiwań zgromadzonych środowisk z planami resortu. Zwrócił uwagę na trwające już prace nad kluczowymi regulacjami w zakresie: finansowania ochrony zdrowia, organizacji podstawowej opieki medycznej czy zmian w Prawie farmaceutycznym. Docenił i podkreślił rolę dialogu m.in. z przemysłem farmaceutycznym, zapowiadając wprowadzenie w niedalekiej przyszłości kolejnych programów lekowych oraz rozszerzenie listy darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia. Rozwój tego ostatniego, jako jeden z priorytetów na rok 2017, wskazał także prezes NFZ Andrzej Jacyna.

Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo Termedia. INFARMA była parterem tegorocznej edycji.

Podziel się:

2018 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1839 s, time: 0,1873 s cache, query: 19, querytime: 0,0034 s