15.01.2018

Dostęp do skutecznych terapii – plany na 2018 rok

Uczestnicy sesji „Czy stać na nowoczesne leki?”, która odbyła się w ramach konferencji „Priorytety w Ochronie Zdrowia 2018” byli zgodni, że należy kontynuować rozwój innowacyjnych terapii, a pacjenci w Polsce powinni mieć lepszy dostęp do nowoczesnego – skutecznego i bezpiecznego leczenia. Obecny na sesji wiceminister zdrowia Marcin Czech zadeklarował prace nad niwelowaniem niedoskonałości systemu w tym obszarze i nakreślił najbliższe plany Ministerstwa Zdrowia, dotyczące polityki lekowej. 

Dostęp do skutecznych terapii – plany na 2018 rok

Stefan Bogusławski, prezes PEX PharmaSequence podkreślił, że należy kontynuować rozwój nowych terapii, bo pozostajemy w tyle w stosunku do innych państw europejskich. Wśród kluczowych  kwestii w polityce lekowej wymienił m.in. ograniczenie wywozu leków z Polski, uregulowanie rejestrów farmaceutycznych czy też  wprowadzenie RTR, który będzie zachętą dla inwestorów zagranicznych i krajowych, a to z kolei stanowi warunek przyszłego rozwoju naszego kraju.

Punkt widzenia środowiska medycznego na politykę lekową zaprezentował prof. Wiesław W. Jędrzejczak, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii. Za jedną z kluczowych kwestii uznał finansowanie niekomercyjnych badań klinicznych. Podkreślał również, że decyzje refundacyjne powinny dotyczyć przede wszystkim leków najbardziej skutecznych oraz grup chorych najbardziej poszkodowanych przez los. „Każdy z nas może stać się pacjentem, dlatego niezależnie od opcji rządzącej, celem powinien być jak najszerszy dostęp chorych do leczenia”- mówił.

Leszek Borkowski, prezes Fundacji Razem w Chorobie oraz Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia reprezentujący pacjentów mówili, że przy obecnych nakładach na ochronę zdrowia Polaków nie stać na nowoczesne leczenie, dlatego liczą, że przeznaczenie 17% na refundację pozwoli na szerszy dostęp chorych do leków. „Polskiego pacjenta nie stać na to, żeby płacić z własnej kieszeni za drogie leki. Dlatego odpowiedzialność w tym zakresie powinno przejąć państwo.” – tłumaczył Wojciech Wiśniewski. Przedstawiciele organizacji pacjenckich podkreślali też, że ważne jest ustalenie celów, które powinny znaleźć się w dokumencie Polityki Lekowej, a przede wszystkim możliwość monitorowania ich późniejszej realizacji.

Zdaniem Bogny Cichowskiej - Dumy, dyrektora generalnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, najważniejsze wyzwanie na 2018 rok to zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia oraz inwestowanie środków w innowacyjne terapie, które w perspektywie długofalowej przynoszą gospodarce wymierne korzyści dzięki niwelowaniu pośrednich kosztów chorób.

Bogna Cichowska-Duma powiedziała, że co roku na listach refundacyjnych pojawiają się nowe cząsteczki, ale aż 70% terapii dostępnych w krajach europejskich nie jest dostępnych dla pacjentów w Polsce. Obecnie firmy farmaceutyczne intensywnie pracują nad rozwojem miedzy innymi nowych terapii komórkowych i genowych, które są przyszłością medycyny - dla nich powinno znaleźć się miejsce w polityce lekowej i środki w budżecie.

Wśród planów Ministerstwa Zdrowia na 2018 rok wiceminister Marcin Czech wymienił uporządkowanie obrotu lekami, dzięki nowym zapisom ustawy Prawo Farmaceutyczne, dotyczących Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, a także stopniowe rozszerzanie list refundacyjnych, wprowadzenie opieki farmaceutycznej oraz Refundacyjny Tryb Rozwojowy. Resort ma w planach takżedużą nowelizację Ustawy Refundacyjnej, do której chcewprowadzić około 20 poprawek.Według zapewnień wiceministra Czecha, wciąż trwają także prace nad dokumentem Polityka Lekowa Państwa. Projekt ma być gotowy pod koniec II kwartału 2018 roku i stać się przyczynkiem do szerszej dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie.

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,0121 s, time: 1,2317 s database, query: 342, querytime: 0,2197 s