07.05.2024

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – innowacje dla bezpieczeństwa Polski i Europy

Już w 2025 r. Polska po raz drugi będzie sprawować przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Rola ta daje możliwość wyznaczania kierunków debaty i kształtowania programu pracy UE. Jest to okazja, aby tematy zdrowotne znalazły należyte miejsce na agendzie prac UE.

Mimo że polityka zdrowotna należy do kompetencji krajowych, to Unia Europejska również odgrywa istotną rolę w jej kształtowaniu. Celem działania Unii, uzupełniającym polityki krajowe, jest poprawa zdrowia publicznego, zwalczanie epidemii, edukacja zdrowotna, a także wczesne ostrzeganie w przypadku zagrożeń transgranicznych.

POD PRZEWODNICTWEM POLSKI EUROPA POWINNA WYPRACOWAĆ NOWE MECHANIZMY NA RZECZ ZABEZPIECZENIA ZDROWIA SWOICH OBYWATELI.

INFARMA APELUJE DO RZĄDU O WYZNACZENIE AMBITNYCH CELÓW NA CZAS PREZYDENCJI NA RZECZ POPRAWY PROFILAKTYKI, WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI EUROPY W ZAKRESIE NAUK BIOMEDYCZNYCH ORAZ PRZYSPIESZENIA TRANSFORMACJI CYFROWEJ OCHRONY ZDROWIA

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej przypadnie na początek prac instytucji europejskich w nowej kadencji. W obliczu licznych zagrożeń transgranicznych oraz wyzwań demograficznych współpraca i koordynacja działań w zakresie zdrowia publicznego i nowych metod finansowania ochrony zdrowia nigdy nie były tak potrzebne jak teraz. Należy dążyć do wypracowania mechanizmów wspierających walkę z nierównym dostępem do opieki zdrowotnej w Europie, z chorobami przewlekłymi oraz z konsekwencjami starzejącego się społeczeństwa. 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA popiera wskazane przez Ministerstwo Zdrowia kierunkowe obszary działań podczas nadchodzącej prezydencji. Jednocześnie INFARMA deklaruje chęć współpracy i podjęcia wspólnego wysiłku z ekspertami, przedstawicielami organizacji pacjentów oraz decydentami na rzecz wypracowania rozwiązań i rekomendacji w poszczególnych zakresach.

INFARMA pragnie zwrócić szczególną uwagę na poniższe obszary, które warto uwzględnić w pracach prezydencji w obszarze zdrowia:

  • POLITYKA ZDROWOTNA OPARTA NA PROFILAKTYCE. Wszyscy obywatele UE mają prawo do równego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych. Nowa polityka zdrowotna powinna opierać się na jednolitych rekomendacjach dla profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz ograniczeniu kosztów ekonomiczno-społecznych chorób przewlekłych.
  • KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA EUROPA. Innowacyjna branża farmaceutyczna, w Polsce i w Europie to jedna z najważniejszych strategicznie i społecznie gałęzi gospodarki. Europa musi być liderem w tworzeniu innowacji i opracowywaniu leków, aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne zdrowotny i gospodarcze swoim obywatelom.
  • TRANSFORMACJA CYFROWA OCHRONY ZDROWIA. Konieczne jest wspieranie rozwoju technologii oraz przyspieszenie procesów cyfrowych na rzecz poprawy efektywności, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
Pobierz plik Rozmiar
Stanowisko INFARMA dot. polskiej prezydencji 0,23 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,0159 s, time: 1,2332 s database, query: 306, querytime: 0,2174 s