27.01.2021

Zalecenia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej na podstawie wyciągniętych wniosków dotyczących pandemii Covid-19

Doświadczenia pierwszej fali pandemii COVID-19 wskazują na potrzebę podjęcia określonych działań w celu poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dokument, pt. „Rekomendacje zmian w polskim systemie ochrony zdrowia poprawiające dostęp do świadczeń medycznych dla pacjentów. Wnioski związane z pandemią COVID-19” jest próbą przedstawienia kierunków zmian i systemowych rekomendacji, które mogą wesprzeć polski rząd w odbudowie silnego, dobrze zorganizowanego, efektywnego i odpornego na kryzys systemu ochrony zdrowia.

Wytyczne to rezultat zagorzałej dyskusji polskich oraz zagranicznych ekspertów, która miała miejsce 12 listopada 2020 r. podczas webinaru pt: „Wpływ COVID-19 na polski system ochrony zdrowia” zainicjowanego przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA we współpracy z Pracodawcami RP oraz Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Pobierz plik Rozmiar
Zalecenia dla polskiego systemu opieki zdrowotnej na podstawie wyciągniętych wniosków dotyczących pandemii Covid-19 0,54 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6952 s, time: 0,8293 s database, query: 330, querytime: 0,1341 s