05.09.2022

Raport „Innowacyjne firmy farmaceutyczne jako wiodący partner przedsięwzięć służących rozwojowi Polski”

Innowacyjne firmy farmaceutyczne stanowią jedną z najbardziej zaawansowanych branż polskiej gospodarki. Działalność innowacyjnych firm farmaceutycznych ma nie tylko istotny wymiar ekonomiczny, dzięki wytwarzanej wartości dodanej, tworzonym miejscom pracy czy odprowadzanym daninom publicznym, ale jest również szczególnie istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa lekowego Polski oraz ma znaczący pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia.

Zapewniane przez firmy innowacyjne leki są niezbędne do leczenia pacjentów zgodnego z  najnowszymi standardami medycznymi, co przekłada się na jego lepszą jakość i długość życia w zdrowiu. Równie ważnym aspektem działalności branży jest prowadzenie badań klinicznych w naszym kraju, dzięki którym polscy pacjenci zyskują dostęp do najbardziej innowacyjnych metod leczenia.

Ostatnie dwa lata stanowiły niespodziewane i  bezprecedensowe wyzwanie dla całego świata, a  przede wszystkim dla całości systemu ochrony zdrowia oraz firm farmaceutycznych. Branża ta stanęła na wysokości zadania i  w  znacznym stopniu przyczyniła się do powstrzymania zagrożenia, jakim była pandemia COVID-19.

Niespotykane tempo opracowania, produkcji i  dystrybucji szczepionek oraz leków, możliwe dzięki współpracy z  rządami wielu krajów i  instytucjami międzynarodowymi, pokazało wagę i  potencjał tej współpracy oraz znaczenie innowacyjnych firm farmaceutycznych dla ratowania życia i  zdrowia ludzi na całym świecie. Ponadto dzięki tak skutecznym działaniom możliwy był powrót społeczeństw do normalności, co stanowiło ogromne wsparcie dla gospodarki. Jednym z  kluczowych wniosków, jaki nasuwa się po opanowaniu zaistniałego kryzysu, jest konieczność prowadzenia dalszych działań zwiększających odporność systemów ochrony zdrowia w  obliczu przyszłych zagrożeń poprzez inwestycje i  rozwój opieki zdrowotnej, a także partnerską współpracę, stawiając zdrowie Polaków na pierwszym miejscu.

Celem raportu jest przedstawienie znaczenia branży innowacyjnych firm farmaceutycznych dla rozwoju Polski w następujących obszarach:

  • systemu ochrony zdrowia,
  • rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego,
  • gospodarki.

Raport został opracowany z wykorzystaniem następujących metod i źródeł:

  • analizy desk research ‒ istniejących źródeł i baz danych dotyczących rynku farmaceutycznego i systemu ochrony zdrowia,
  • wywiadów pogłębionych z  przedstawicielami branży,
  • analizy ekonomicznej metodą input-output,
  • analizy porównawczej.
Raport „Innowacyjne firmy farmaceutyczne jako wiodący partner przedsięwzięć służących rozwojowi Polski”
Pobierz plik Rozmiar
Raport „Innowacyjne firmy farmaceutyczne jako wiodący partner przedsięwzięć służących rozwojowi Polski” 4,34 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,3646 s, time: 1,6217 s database, query: 336, querytime: 0,2571 s