19.05.2022

Raport „Access Gap – Jak wyrównywać różnice?”

Premierze platformy AccessGap* towarzyszyła publikacja raportu „Access Gap – Jak wyrównywać różnice?” / „Gearing up. Improving time to patient access to innovative therapies in V4”.

Wnioski raportu wskazują, że we wszystkich badanych krajach występuje niski dostęp do innowacyjnych terapii.

Główne przyczyny tego stanu rzeczy to ograniczenia w dopuszczeniu danego leku do refundacji oraz czas jaki upływa od momentu rejestracji do refundacji.

Dlatego też celem projektu jest nawiązanie dialogu i wypracowanie kierunku działań niezbędnych do wyrównania dostępu do nowoczesnego i efektywnego leczenia.

Narzędzie jest pierwszym tak obszernym opracowaniem obrazującym luki w dostępie pacjentów do innowacyjnych leków i terapii.

Nowością jest również prezentacja danych w ujęciu porównawczym dla krajów Grupy Wyszehradzkiej – Polski, Węgier, Czech i Słowacji. 

*Access Gap – pierwsza interaktywna platforma internetowa prezentująca dostęp do innowacyjnych leków i rozwiązań diagnostycznych w dziesięciu jednostkach chorobowych dostępna jest pod linkiem: https://gapv4.eu/pl/.

Raport „Access Gap – Jak wyrównywać różnice?”
Pobierz plik Rozmiar
Access Gap: jak wyrównać różnice? – raport 5,39 MiB
Gearing up. Improving time to patient access to innovative therapies in V4 – report 4,14 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0797 s, time: 0,0930 s cache, query: 42, querytime: 0,0133 s