29.06.2016

Praktyczne aspekty realizacji RSA w Polsce

Raport „Praktyczne aspekty realizacji RSA w Polsce” przygotowany na zlecenie INFARMY jest kontynuacją wydanego w kwietniu 2015 roku opracowania: „Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie”.

Pierwszy raport był wprowadzeniem w zagadnienia związane ze stosowaniem instrumentów dzielenia ryzyka w ramach systemu refundacji leków. Niniejszy koncentruje się natomiast na analizie pięciu typów instrumentów – m.in. na aspektach prawnych i finansowych dotyczących ich implementacji i rozliczania.

Szerokie stosowanie instrumentów dzielenia ryzyka może przyczynić się do zwiększenia – tak jak w innych krajach – przewidywalności i stabilności budżetu płatnika publicznego. Może także w znaczący sposób poprawić dostęp polskich pacjentów do nowoczesnych terapii lekowych.

Pobierz plik Rozmiar
Raport: Praktyczne aspekty realizacji RSA w Polsce_streszczenie 1,38 MiB
Raport: Praktyczne aspekty realizacji RSA w Polsce 2,51 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6445 s, time: 0,7691 s database, query: 336, querytime: 0,1246 s