03.09.2018

Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych

Podjęte przez Polskę zobowiązanie podniesienia nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB do 2024 r., ma na celu szeroko pojętą poprawę funkcjonowania polskiego systemu i opieki nad pacjentami. Jest to jednocześnie odpowiedź na stale rosnące potrzeby zdrowotne społeczeństwa, będące następstwem starzenia się populacji, a także coraz powszechniejszego występowania chorób cywilizacyjnych i przewlekłych.

Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych

Z międzynarodowych, niezależnych opracowań wynika, że Polska zarówno pod względem wydatków na zdrowie, jak i wskaźników zdrowotnych plasuje się na końcu zestawienia krajów europejskich. Zwiększenie wydatków publicznych może przyczynić się do poprawy status quo, tym samym zbliżyć nas do standardów systemów opieki zdrowotnej krajów Europy Zachodniej.

Dla poprawy wyników zdrowotnych społeczeństwa, jak też urzeczywistnienia perspektywy wymiernych korzyści dla gospodarki niezbędne jest zapewnienie maksymalnej efektywności alokacji dodatkowych nakładów na opiekę zdrowotną. Przekierowując myślenie o systemie ochrony zdrowia w stronę modelu value-based healthcare, należy finansować te interwencje, które przynoszą najlepszy efekt zdrowotny. Jednym ze sposobów efektywnej alokacji zwiększających się nakładów publicznych na zdrowie może być inwestycja w skuteczne i bezpieczne leki, która może przynieść długoterminowe pozytywne skutki dla społeczeństwa oraz całej gospodarki. 

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA we współpracy z IQVIA Polska opracował raport pt. „Finansowanie Ochrony Zdrowia w Kontekście Efektów Społeczno-Gospodarczych”. Jego celem jest rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji na temat sposobów podziału dodatkowych środków na ochronę zdrowia, tak by ze społecznego punktu widzenia przyniosły one możliwie najlepsze efekty.

 

Pobierz plik Rozmiar
Finansowanie ochrony zdrowia w kontekście efektów społeczno-gospodarczych 3,13 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6300 s, time: 0,7550 s database, query: 352, querytime: 0,1250 s