18.02.2016

Badania kliniczne w Polsce

Prezentujemy raport na temat aktualnego stanu badań klinicznych w Polsce, przygotowany przez firmę PwC na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych GCPpl oraz Polskim Związkiem Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO.

Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny, są warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii i wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy lekarzy. Obecnie Wspólnota Europejska przygotowuje się do wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Postanowienia tego rozporządzenia będą obowiązywały najprawdopodobniej od marca 2017 roku i w znaczący sposób zmienią funkcjonujące do tej pory zasady uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych. Kraje Unii Europejskiej prezentują różny stopień przygotowania legislacyjno-administracyjnego do jego przyjęcia. Te różnice będą wpływały na rozmieszczenie badań klinicznych w krajach Unii. Dlatego w interesie Polski jest jak najlepsze przygotowanie się pod względem legislacyjnym i administracyjnym do nadchodących zmian w stosunkowo krótkim czasie.

Przedstawione w raporcie analizy wskazują na duży potencjał rynku badań klinicznych w Polsce. Ich realizacja oznacza realne korzyści zarówno dla pacjentów i lekarzy, jak i gospodarki. Wierzymy, że niniejsze opracowanie stanie się podstawą do prowadzenia merytorycznego dialogu na temat rozwoju komercyjnego i niekomercyjnego rynku badań klinicznych w naszym kraju.

Wyniki raportu zostały po raz pierwszy zaprezentowane 18 lutego br., podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.

Pobierz plik Rozmiar
Badania kliniczne w Polsce - grudzień 2015. Streszczenie 0,3 MiB
Badania kliniczne w Polsce - grudzień 2015 2,1 MiB
Clinical Trials in Poland - December 2015 2,08 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7715 s, time: 0,9443 s database, query: 336, querytime: 0,1729 s