17.01.2023

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie powstrzyma kryzysu lekowego – list otwarty przedstawicieli sektora farmaceutycznego

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo,

przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie rozwiązuje dotykających w ostatnich latach polskich pacjentów problemów związanych z brakiem leków, w tym refundowanych.

Jako przedstawiciele sektora farmaceutycznego od wielu lat wskazujemy, że stworzenie przewidywalnego środowiska funkcjonowania i inwestycji na rynku farmaceutycznym w Polsce, a szczególnie warunków dla zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie kraju, wyrównywania pacjentom dostępu do leków, zapewnienie warunków dla stabilnej dystrybucji produktów leczniczych oraz funkcjonowania aptek są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz budowy kapitału zdrowia niezbędnego dla stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.

Wspólnym celem sygnatariuszy listu jest zapewnienia bezpieczeństwa lekowego kraju. Niestety, od wielu lat spotykamy się z brakiem zrozumienia naszych propozycji przez resort zdrowia. Kolejne koncepcje i propozycje są albo odrzucane albo niewdrażane. Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z brakiem leków na rynku stanowią więc sumę wieloletnich zaniedbań, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy. I jeżeli dziś nie podejmiemy odpowiednich kroków, braki leków będą powtarzać się i nasilać.

W ostatnich dniach Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. Wierzymy, że długie analizy projektu nasunęły Państwu szereg wątpliwości, które podziela nasze środowisko. Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że uchwalenie regulacji w obecnej wersji nie rozwiąże problemu braków leków i nie zwiększy bezpieczeństwa lekowego kraju. Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora. Nie zaskakuje zatem, że zaproponowane przepisy nie wychodzą naprzeciw fundamentalnym problemom, na które od dawna zwracamy uwagę, a wręcz pogłębiają obserwowane negatywne zjawiska.

Po pierwsze, proponowane rozwiązania nie doprowadzą do wzrostu stabilności i przewidywalności, a tym samym zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie Polski.

Po drugie, projektowane zmiany prowadzą do nieprzewidywalności rynku leków i kształtowania polityki lekowej, co będzie skutkować decyzjami wielu producentów o wycofaniu się z rynku leków refundowanych w Polsce, co może jeszcze bardziej utrudnić pacjentom dostęp do leków.

Po trzecie, zaproponowane warunki funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych utrzymają potencjalnie katastrofalną ujemną rentowność obrotu lekami refundowanymi.

Po czwarte, przyjęcie projektu nie doprowadzi do odpowiedniej poprawy sytuacji aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, bez których pacjenci nie otrzymają dostępu do niezbędnej terapii.

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskich pacjentów apelujemy o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków i tym samym takie przebudowanie projektu ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać ich braki. W tym celu proponujemy wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia z przedstawicielami ekspertów sektora i pacjentów. Tylko dialog i wspólna otwarta i szczera praca pozwolą na wypracowanie dobrego projektu, który strategicznie rozwiążą problemy i odpowie na wyzwania.

Kierujemy nasze wystąpienie również do przedstawicieli mediów, dzięki którym opinia publiczna będzie mogła aktywnie uczestniczyć w debacie dotyczącejzdrowia i życia wszystkich obywateli. Mamy nadzieję, że troska o wspólne dobro zwycięży legislacyjny pośpiech.

 
Z wyrazami szacunku,
 
Sygnatariusze: 
  1. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków 
  2. Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” 
  3. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA 
  4. Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty „PASMI”
  5. Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED 
  6. Konfederacja Lewiatan 
  7. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
  8. Związek Pracodawców Business Centre Club

  

Pobierz plik Rozmiar
List otwarty przedstawicieli sektora farmaceutycznego w sprawie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej 0,39 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,9224 s, time: 1,1325 s database, query: 310, querytime: 0,2101 s