05.09.2022

Apel organizacji branżowych dotyczący nowelizacji ustawy refundacyjnej

W związku ze skierowaniem projektu ustawy pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, wnosimy o znaczącą rewizję zakresu regulacji w terminie, który pozwoli na stosowne konsultacje. Prosimy również o niezwłoczne procedowanie w ramach procesu legislacyjnego wyłącznie zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, takich jak aktualizacja poziomu marż aptecznych i hurtowych oraz indeksacja cen produktów refundowanych.

Opublikowany w ubiegłym roku projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, jak wynika z obszernego raportu z konsultacji publicznych, wzbudził krytyczne uwagi wielu interesariuszy. Według przedstawionych opinii przyjęcie regulacji przyczyniłoby się do wzrostu poziomu dopłat pacjentów do leków refundowanych i wyrobów medycznych, ograniczenia dostępności refundowanych produktów leczniczych, zagrożenia dla zapewnienia ciągłości obrotu produktami refundowanymi oraz redukcji poziomu produkcji krajowej. Ufając w dialog społeczny liczyliśmy na znalezienie kompromisu. Bezprecedensowe wyzwanie dla zdrowia publicznego związane z pandemią COVID-19 i koniecznością spłaty długu zdrowotnego, wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie oraz pojawienie się znacznej nieprzewidywalności otoczenia gospodarczego budowały naszą nadzieję na racjonalną legislację w dziedzinie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Niestety, nowa wersja projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej nie uwzględnia znakomitej większości obiektywnych i konstruktywnych uwag, nie uwzględnia także aktualnej sytuacji geopolitycznej zarówno w treści proponowanych przepisów, jak i w ocenie skutków regulacji. Co więcej, proponowane przepisy w jeszcze większym stopniu zagrażają bezpieczeństwu lekowemu, możliwości zapewnienia dostępu do produktów refundowanych oraz zwiększaniu dostępu do skutecznych i bezpiecznych terapii.

Liczymy na powrót do dialogu. Mamy nadzieję również na przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej w celu wypracowania nowej wersji projektu ustawy przed skierowaniem do dalszych prac Komitetu Stałego Rady Ministrów. Deklarujemy pełną otwartość na rozmowy. Pozostajemy do dyspozycji.

 

 

 

Pobierz plik Rozmiar
Apel organizacji branżowych dotyczący nowelizacji ustawy refundacyjnej 0,35 MiB

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,5925 s, time: 0,7206 s database, query: 310, querytime: 0,1281 s