04.03.2022

Oświadczenie i list koalicji branży farmaceutycznej dotyczące wsparcia dla Ukrainy

Wszyscy  jesteśmy  głęboko  poruszeni  wojną  w  Ukrainie.  Jako  przedstawiciele  największych  organizacji  z  branży  farmaceutycznej,  podjęliśmy  wspólne  działania,  których  celem  jest  udzielenie  pomocy  napływającym  do  Polski  uchodźcom  z  Ukrainy.

Aby  pomoc  ta  była  jak  najbardziej  efektywna,  skierowaliśmy  do  Ministerstwa  Zdrowia  list,  w  którym  deklarujemy  nasze  wsparcie  i  gotowość  do  współpracy.  Podejmujemy  te  działania  mając  nadzieję,    że  nasz  wspólny  głos  ułatwi  dialog  w  obliczu  wyzwań  jakie  przed  nami  stoją. 

Wszyscy  mamy  świadomość,  że  w  tych  tragicznych  okolicznościach  liczba  mieszkańców  Ukrainy  szukających  schronienia  w  Polsce  będzie  systematycznie  rosnąć.  Dlatego  naszym  priorytetem  jest  zapewnienie  dostępu  do  leków  wszystkim  potrzebującym  pacjentom  zarówno  teraz  jak  i  później,  gdy  opieki  medycznej  będą  wymagały  kolejne  miliony  osób.  Obecnie  nie  ma  problemów  z  dostępem  do  leków,  ale  monitorujemy  sytuację  i  jesteśmy  w  kontakcie  z  odpowiednimi  instytucjami  w  tej  sprawie. 

Ponieważ  przemysł  farmaceutyczny  jest  silnie  uregulowany  mamy  nadzieję,  że  zapowiedziana  przez  rząd  specustawa  wprowadzi  zmiany,  które  zlikwidują  bariery  i  ułatwią  procedury  niezbędne  do  działania  dla  naszej  branży  w  obecnych  okolicznościach.  Jesteśmy  otwarci  na  dialog,  aby  móc  skutecznie  i  efektywnie  radzić  sobie  z  tym  kryzysem. 

Jako  branża,  dla  której  nadrzędnym  celem  jest  ratowanie  i  poprawa  jakości  życia  pacjentów,  na  tym    obecnie  koncentrujemy  nasze  wysiłki,    nie  zapominając  o  innych  formach  pomocy,    w  które  angażujemy  się  także  indywidualnie.

Myślami  jesteśmy  ze  wszystkimi  osobami  dotkniętymi  wojną.

Pobierz plik Rozmiar
Oświadczenie i list koalicji branży farmaceutycznej dotyczące wsparcia dla Ukrainy 0,4 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1033 s, time: 0,1208 s cache, query: 42, querytime: 0,0174 s