17.11.2017

Zdrowy pracownik to korzyść dla gospodarki

INFARMA został zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym „Jobless growth – czy jesteśmy gotowi?” zorganizowanym w ramach kongresu Open Eyes Economic Summit, który odbył się w Krakowie 14 i 15 listopada. Anna Kacprzyk, menedżer do spraw innowacji i public affairs INFARMY, w swoim wystąpieniu mówiła o tym, jaki wpływ ma zdrowie na aktywność zawodowa Polaków oraz jakiego rodzaju korzyści daje rynkowi pracy innowacyjna branża farmaceutyczna.

Zdrowy pracownik to korzyść dla gospodarki

W sesji pogłębiającej zatytułowanej „Brak pracy czy brak umiejętności? Finansowanie edukacji, re-skilling, baza R&D, value-added services/manufacturing”, oprócz INFARMY, wzięli udział również Dobromir Ciaś, dyrektor zarządzający EDGE NPD oraz Tomasz Misiak, prezydent Rady Nadzorczej Work Service SA, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian zachodzących na rynku pracy, wynikającymi z  ich biznesowej praktyki.

Anna Kacprzyk w toku dyskusji zwróciła uwagę, że innowacyjna branża farmaceutyczna rozwija się w krajach o dużym potencjale intelektualnym, a do takich należy właśnie Polska. Zaprezentowała także dane, które w jednoznaczny sposób pokazały, że zmiany demograficzne, szczególnie te związane ze starzeniem, wymagają działań w zakresie poprawy zdrowia Polaków. Jak wynika z badań nowoczesna farmakoterapia zwiększa długość życia w zdrowiu, a jej stosowanie w dłuższej perspektywie obniża koszty leczenia.

Dzięki nowoczesnym terapiom możemy zwiększać aktywność osób chorych na rynku pracy – podkreślała Anna Kacprzyk. Innowacyjna farmakologia wspomaga życie w zdrowiu, a tym samym wydłuża aktywność zawodową Polaków. Ma także wpływ na jakość pracy, bo dobre samopoczucie pracownika przekłada się na jego większą produktywność.Branża farmaceutyczna jest również atrakcyjnym działem gospodarki jako pracodawca. Sektory farmaceutyczny i biotechnologiczny poprzez szeroki zakres działalności oferują miejsca pracy osobom o różnym profilu zawodowym – od pracowników fizycznych po wysokokwalifikowane kadry. Dodatkowo każde miejsce pracy utworzone w innowacyjnej branży farmaceutycznej przyczynia się do zatrudnienia kolejnych 3–4 osób – dodała.

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy kongres poświęcony ekonomii wartości, którego celem jest „otwieranie oczu” na problemy związane ze sprzężonym rozwojem społecznym i gospodarczym. W tegorocznej, II już edycji, wzięło udział ok. 1,5 tys. uczestników reprezentujących różne gałęzie gospodarki i obszary biznesu.

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6399 s, time: 0,7723 s database, query: 342, querytime: 0,1324 s