02.01.2018

Zarządzenie Prezesa NFZ zmienia zasady finansowania badań genetycznych

Na mocy Zarządzenia Nr 119/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, został wprowadzony nowy produkt rozliczeniowy, umożliwiający finansowanie badań genetycznych.

Zarządzenie, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 jest kolejnym dokumentem poprawiającym sposób rozliczeń w tym zakresie.

W katalogu produktów odrębnych utworzono nowy statystyczny produkt rozliczeniowy o kodzie: 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego, umożliwiający rozliczanie wykonanych ponownie badań genetycznych z katalogu produktów do sumowania – z zastrzeżeniem, że rozliczanie badań tym produktem możliwe będzie w przypadku modyfikacji ustalonego leczenia, przy jednoczesnej konieczności sprawozdania pierwotnej daty pobrania materiału do badań.

Zawarte w Zarządzeniu zmiany finansowania badań genetycznych odzwierciadlają część postulatów Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej i są efektem działań Koalicji oraz współpracy wielu wybitnych specjalistów na rzecz poprawy sposobu rozliczeń badań genetycznych w naszym kraju.

Treść Zarządzenia>>>

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6481 s, time: 0,7765 s database, query: 344, querytime: 0,1284 s