28.11.2017

Wyzwania polityki lekowej na lata 2018-2030

20 listopada br. odbyła się czwarta edycja konferencji „Polityka lekowa” zorganizowana przez redakcje "Pulsu Medycyny" i "Pulsu Farmacji. W debacie na temat kształtu polityki lekowej państwa oraz stojących przed nią wyzwań wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, a także reprezentanci branży farmaceutycznej, środowisk lekarskich i pacjenckich.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Marcin Czech poinformował, że prace nad zapowiadaną przez Ministerstwo Zdrowia strategią polityki lekowej państwa cały czas trwają, a sam dokument ma być gotowy w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku. W swoim wystąpieniu Marcin Czech powiedział, że działania resortu w zakresie polityki lekowej powinny być ukierunkowane na wybrane grupy pacjentów, do których należą seniorzy (jako przykład podał listę leków 75+), dzieci (szersza lista szczepień obowiązkowych) oraz pacjenci zmagający się z wieloma chorobami. Wiceminister zdrowia również zaznaczył, że pierwszym ważnym punktem w najbliższych planach MZ jest kwestia refundacji leków w kontekście polityki gospodarczej państwa, drugim - korzystanie z instrumentów podziału ryzyka, które są ważnym narzędziem zabezpieczenia budżetu.

Według ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła tzw. „ustawa 6 procent”, która ma na celu stopniowe zwiększanie nakładów na służbę zdrowia, daje perspektywy zarówno pacjentom, jak i firmom farmaceutycznym. Zaznaczył, że dodatkowe środki z budżetu będą przeznaczane na ustalane corocznie priorytety.

Piotr Jakubczak z IQVIA w swojej prezentacji przedstawił czynniki, które będą kształtować polski rynek farmaceutyczny do 2020 roku. Najważniejszym z nich są zmiany w strukturze demograficznej. Do 2025 roku podwoi się liczba osób starszych w naszym kraju, które będą stanowiły wówczas najliczniejszą grupę pacjentów, dlatego ważną kwestią jest finansowanie innowacji w medycynie.

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMY, zwróciła uwagę, że duże nakłady na innowacyjne leki w późniejszym czasie generują duże oszczędności zarówno w sektorze zabezpieczenia społecznego, jak i w sektorze gospodarczym. W ciągu najbliższych lat na rynku pojawią się nowe leki, które znacząco poprawią sytuację pacjentów w wielu obszarach terapeutycznych, takich jak: onkologia, kardiologia, psychiatria, a także w zakresie chorób rzadkich, dlatego ważne jest uwzględnienie tych czynników w planach Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo w swoim wystąpieniu Bogna Cichowska-Duma podkreśliła konieczność rozwiązania kwestii niezagospodarowanych środków pozostających po RSS-ach i wskazała, że dobrym celem jest przeznaczanie ich właśnie na innowacyjne terapie.

Wszyscy eksperci uczestniczący w debacie byli zgodni, że konieczne jest stworzenie strategicznego dokumentu wyznaczającego priorytety dla wydatkowania budżetu refundacyjnego. Liczą oni, że proces konsultacji będzie przebiegał bez pośpiechu i będą mogli wziąć w nim udział wszyscy interesariusze. Minister Konstanty Radziwiłł zadeklarował natomiast, że resort zdrowia jest otwarty na współpracę i dialog w tym zakresie.

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,4156 s, time: 1,6793 s database, query: 342, querytime: 0,2637 s