12.09.2017

Wspierając przemysł farmaceutyczny możemy dogonić Europę

Firmy farmaceutyczne, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski, w tym zarówno przedsiębiorstwa krajowe, jak i zagraniczne, poprzez swoje innowacje mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej i przyspieszenia rozwoju gospodarczego – to kluczowe wnioski z panelu dyskusyjnego pt. „Strategia rozwoju przemysłu farmaceutycznego”, który odbył się podczas VII Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy Zdrój.

W gronie zaproszonych ekspertów znaleźli się: wiceminister zdrowia Marcin Czech; Jan Filip Staniłko, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju; Tomasz Korkosz, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; prof. Krzysztof Opolski, kierownik katedry na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego; Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz Zdzisław Sabiłło, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Podczas dyskusji wielokrotnie podkreślano, że kontrybucja przemysłu farmaceutycznego na rzecz polskiej gospodarki już dziś jest znacząca, ale przykłady europejskie pokazują, że możliwe jest jeszcze większe wykorzystanie potencjału tej branży, z korzyścią dla kraju i całego społeczeństwa. Dziś w Polsce branża stanowi 1% PKB. W Europie jest to średnio 3%, a są kraje, gdzie możemy mówić nawet o 10%. To pokazuje, w którym kierunku powinniśmy podążać – mówił moderujący panel Maciej Bogucki, dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityki w Ochronie Zdrowia.

Innowacje niezbędne dla rozwoju polskiej gospodarki

Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny INFARMY powiedziała, że przemysł farmaceutyczny jest branżą bardzo „wyśrubowaną” jakościowo. Współpracując z licznymi dostawcami na terenie całego kraju, przenosi swoje wysokie standardy i indukuje innowacyjne myślenie w innych gałęziach. Jeśli chcemy tworzyć gospodarkę 4.0, musimy rozwijać branże innowacyjne – podkreślała.

Prof. Opolskizaznaczył, że innowacje rodzą postęp, a korzyści z nich, choć są odroczone w czasie, znacznie przewyższają poniesione koszty. Ponadto innowacje mają charakter dobra społecznego. Proces powstawania innowacji w branży farmaceutycznej, dzięki transferowi know-how, rodzi również pozytywne skutki w innych obszarach gospodarki – tłumaczył. Innowacje farmaceutyczne muszą być powiązane z całą strategią kraju, a państwo powinno w ich tworzeniu uczestniczyć – dodał prof. Opolski. Zadaniem firm jest natomiast określenie, na czym polega rentowność innowacji i jaka powinna być pomoc ze strony państwa, zarówno ta finansowa, jak i instytucjonalno-prawna.

Konieczna współpraca branży farmaceutycznej z administracją państwową

Jan Filip Staniłko, reprezentujący Ministerstwo Rozwoju, zwrócił uwagę, że celem rozwoju branży farmaceutycznej jest zwiększenie jej udziału w tworzeniu polskiego PKB. Należy mieć jednak na uwadze, że ta gałęź przemysłu jest bardzo zależna od regulacji prawnych, co jest konieczne m.in. z uwagi na bezpieczeństwo leków, ale też stwarza pewne ograniczenia – mówił.

Wiceminister Zdrowia, Marcin Czech powiedział o dwóch odnogach polityki lekowej – jednej związanej z opcjami terapeutycznymi dla polskich pacjentów oraz bezpieczeństwem farmakoterapii i drugiej, w której bardziej liczy się aspekt przemysłowy i gospodarczy. Dla wypracowania optymalnych rozwiązań potrzebna jest współpraca trzech Ministerstw: Zdrowia, Finansów i Rozwoju na rzecz tworzenia odpowiednich warunków do rozwoju branży farmaceutycznej i zwiększania jej udziału w polskiej gospodarce – mówił.

Uczestnicy debaty mówili o tym, że zarówno firmy innowacyjne, jak i generyczne, krajowe i zagraniczne, tworzą jeden ekosystem, a ich wspólna obecność na rynku jest niezbędna dla rozwoju polskiej gospodarki. Paneliści podkreślali, że konieczne jest stworzenie takich warunków systemowych, które pozwolą branży jako całości, na dalszy rozwój, a tym samym będą miały znaczący wpływ na pozytywne zmiany gospodarcze kraju.

Bez innowacji w gospodarce nie ma rozwoju, bez innowacji w obszarze farmacji nie ma postępu w medycynie i komfortu życia pacjentów. Powinniśmy stworzyć taki system gospodarzy i społeczny, żeby ten beneficjent, który sięga po leki miał jak najwyższy komfort– powiedział podsumowując debatę prof. Opolski.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,1000 s, time: 0,1150 s cache, query: 42, querytime: 0,0149 s