16.10.2018

Uwagi INFARMY do projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych

W związku z przekazaniem do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego koncepcji Agencji Badań Medycznych, INFARMA przekazała swoje uwagi odnoszące się przede wszystkim do sposobu określenia finansowania tego podmiotu ze środków pochodzących z odpisu z przychodów NFZ.

Związek pozytywnie odnosi się do projektu, który będzie realizował zadania z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Agencja Badań Medycznych będzie prowadziła również badania w obszarze efektywności systemu ochrony zdrowia, co jest jednym z elementów przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2020”.  

Dzięki Agencji może zostać zwiększone znaczenie niekomercyjnych badań medycznych oraz wdrożenie mechanizmów świadczeń zdrowotnych w oparciu o dowody naukowe.

Link do pisma

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7489 s, time: 0,8941 s database, query: 344, querytime: 0,1452 s