12.04.2021

Uwagi INFARMY do Krajowego Planu Odbudowy

W związku z odbywającym się procesem przygotowania i konsultacji Krajowego Planu Odbudowy, który ma stanowić kompleksowy program reform i projektów strategicznych, INFARMA zgłosiła swoje uwagi do dokumentu. Związek poza uwagami szczegółowymi wskazuje w szczególności na potrzebę możliwie wysokiego dofinansowania systemu ochrony zdrowia w ramach Krajowego Planu Odbudowy, co może wpłynąć na poprawę jego wydolności i efektywności. Na obszar zdrowia zostały przewidziane środki w wysokości 4,262 mld Euro, co stanowi około 17,9% całościowych środków programu. Niewystarczające finansowanie publiczne systemu ochrony zdrowia, które w Polsce stanowi 4,8% PKB, podczas gdy średnia unijna w 2018 r. wynosiła 7% PKB, w połączeniu z nieoptymalną alokacją funduszy utrudnia funkcjonowanie i dostęp do systemu ochrony zdrowia. Wzrost nakładów na zdrowie w ostatnich latach nie poprawił istotnie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pandemia Covid-19 znacząco pogorszyła ten dostęp, co w niedługiej perspektywie będzie miało przełożenie na kumulację potrzeb zdrowotnych, które znacząco obciążą system po jej zakończeniu. W opinii INFARMA środki przeznaczone na obszar zdrowia w ramach KPO powinny być większe, tak aby była możliwa realna poprawa dostępu do usług medycznych oraz leczenia zgodnego z europejskimi wytycznymi klinicznymi.

Uwagi INFARMY do Krajowego Planu Odbudowy
Pobierz plik Rozmiar
Uwagi do KPO 0,47 MiB
Tabela uwag do KPO 0,26 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0772 s, time: 0,0904 s cache, query: 42, querytime: 0,0132 s