07.12.2018

Stanowisko INFARMY na temat dostępu do leków

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w nawiązaniu do ostatnich doniesień Ministerstwa Zdrowia na temat poprawiającego się dostępu do leków innowacyjnych w Polsce, opracował stanowisko dotyczące dostępu do leków, w tym w szczególności innowacyjnych opcji terapeutycznych w Polsce.

INFARMA z ogromna nadzieją obserwuje starania Ministerstwa Zdrowia zmierzające do udostępniania kolejnych nowych – skutecznych i bezpiecznych leków. Podkreśla jednak, że potrzebne są rozwiązania systemowe, w tym związane z finansowaniem, które umożliwią wyrównanie dostępu do nowoczesnych leków pomiędzy Polską a innymi rozwiniętymi krajami europejskimi i udostępnienie nowoczesnych, najefektywniejszych leków, wszystkim potrzebującym grupom chorych. Dziś innowacyjne leki są udostępniane wąskim populacjom pacjentów przede wszystkim w programach lekowych.

Stanowisko INFARMY na temat dostępu do leków.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6243 s, time: 0,7485 s database, query: 344, querytime: 0,1242 s