02.01.2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

18 grudnia 2017 roku Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie, które ma unormować standardy organizacyjne opieki zdrowotnej w patomorfologii.

Badania z zakresu diagnostyki, w tym histopatologicznej i cytologicznej, są wykonywane w pracowniach lub zakładach patomorfologii, których funkcjonowanie do tej pory nie było uregulowane w żadnym akcie prawnym. Celem regulacji jest zapewnienie właściwego poziomu jakości diagnostyki patomorfologicznej, która  pozwoli na uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań cytologicznych i histopatologicznych. Onkolodzy często uzależniają dalsze leczenie chorego od diagnozy postawionej przez patomorfologa. Dlatego jakość tych badań jest tak istotna.

W polskim systemie ochrony zdrowia czynnych zawodowo jest około 570 patomorfologów. W trakcie specjalizacji jest około 100 osób, a w najbliższym naborze na rezydentury planowanych jest ponad 70 miejsc. Określenie standardów organizacyjnych ma się m.in. przyczynić do zwiększenia liczby specjalistów i skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badań. 

 Treść Rozporządzenia>>>

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 1,1768 s, time: 1,4084 s database, query: 336, querytime: 0,2315 s