02.06.2020

Rekomendacje pięciu organizacji branżowych dla firm członkowskich, w zakresie kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych w okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19

Organizacje branżowe przemysłu farmaceutycznego: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA", Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty PASMI oraz Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed,  opracowały wspólne „Rekomendacje dla firm członkowskich w zakresie kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych w okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19”.

W ciągu ostatnich kilku tygodni rozpoczął się stopniowy proces odmrażania gospodarki i życia społecznego. Proces znoszenia kolejnych ograniczeń związanych z epidemią COVID-19,  pozwolił na powolne przywracanie aktywności szpitali, przychodni i pozostałych placówek medycznych, kluczowych  dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. 

Mając na uwadze powyższe, przemysł farmaceutyczny jako priorytet potraktował konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wizyt i kontaktów przedstawicieli firm farmaceutycznych z przedstawicielami zawodów medycznych – dlatego też, organizacje zrzeszające producentów leków opracowały wytyczne, które będą rekomendowane do stosowania przez firmy członkowskie. 

Aby dostosować zasady bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych do nowej rzeczywistości i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze, które ograniczą ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-COv-2, szczegółowych zasady postępowania przedstawicieli medycznych  w okresie pandemii zostały na wniosek organizacji branżowych opracowane przez zewnętrznego eksperta w dziedzinie epidemiologii - prof. Annę Piekarską, Kierownika Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Rekomendacje eksperta stanowią integralną część dokumentu przygotowanego przez organizacje. 

Pełny dokument dostępny jest TUTAJ:

Podziel się:

2022 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6433 s, time: 0,7755 s database, query: 348, querytime: 0,1322 s