03.07.2023

Publikacja danych dotyczących współpracy firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym i organizacjami pacjentów za 2022 rok

W dniu 3 lipca 2023 roku na stronie INFARMA https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/ zostały opublikowane coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, dotyczące współpracy branży z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz organizacjami pacjentów. Jest to już ósma publikacja raportów od momentu przyjęcia przez innowacyjne firmy farmaceutyczne postanowień dotyczących przekazywania informacji w zakresie powyższej współpracy, jako istotnego elementu zapewnienia większej przejrzystości w tej uregulowanej i istotnej relacji, budowania zrozumienie współpracy oraz w kontekście rosnących oczekiwań społecznych.

Raporty sygnatariuszy Kodeksu zostały zamieszczone na ich stronach internetowych w dniach 26-30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk INFARMA każdy z sygnatariuszy Kodeksu podaje do publicznej wiadomości informacje o świadczeniach dla przedstawicieli zawodów medycznych, organizacji ochrony zdrowia oraz wsparciu i umowach z organizacjami pacjentów. Przyjęcie tego zobowiązania ma przyczynić się do lepszego zrozumieniu wartości współpracy, a przyjęta samoregulacja ujawniania informacji ma na celu rozwianie wszelkich obaw społecznych dotyczących tych interakcji poprzez uczynienie ich otwartymi i przejrzystymi.

Dane z tegorocznych raportów sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA potwierdzają utrzymujący się trend wysokiego poziomu zaangażowania firm farmaceutycznych w zakresie współpracy z środowiskiem medycznym, przy zdecydowanym udziale świadczeń na działalność badawczo-rozwojową.

Raporty dostępne są na stronie: https://www.kodeksprzejrzystosci.pl/

Pobierz plik Rozmiar
Publikacja Raportu Przejrzystosci 2022_notatka prasowa.doc 0,81 MiB
Publikacja Raportu Przejrzystosci 2022_notatka prasowa.pdf 0,27 MiB

Podziel się:

2024 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,0791 s, time: 0,0917 s cache, query: 41, querytime: 0,0125 s