27.10.2021

Proces legislacyjny projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (UC63) – list otwarty

W dniu 28 maja 2021 r. Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek  Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl przekazały do Ministra Zdrowia wspólnie wypracowane uwagi do projektu Ustawy badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (UC63).

Do chwili obecnej nie nastąpiło zakończenie procesu legislacyjnego na poziomie Rady Ministrów i przekazanie Ustawy do Sejmu, co stwarza istotne ryzyka dla polskiego sektora badań klinicznych. Jak zostało potwierdzone przez Komisję Europejską w oparciu o pozytywne wyniki audytu platformy Clinical Trials Information System (CTIS) stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (zwanym dalej „Rozporządzeniem 536/2014”) rozpocznie się od 31 stycznia 2022 r.

Aby umożliwić prowadzenie w Polsce badań klinicznych zgodnie z Rozporządzeniem 536/2014 konieczne jest przyjęcie na poziomie krajowym Ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi wraz z powiązanymi rozporządzeniami wykonawczymi. Każde opóźnienie w procesie legislacyjnym Ustawy o badaniach klinicznych oznacza wykluczenie Polski z nowych badań, które będą rozpoczynały się zgodnie z Rozporządzeniem 536/2014 po 31 stycznia 2022 r. Oznaczać to może paraliż w sektorze badań klinicznych skutkujący brakiem możliwości udziału w tych badaniach dla polskich pacjentów, wymiernymi stratami dla sektora badań klinicznych i ośrodków badawczych w Polsce oraz utratą długo budowanego wizerunku Polski jako kraju wspierającego prowadzenie badań klinicznych.

W obliczu powyższych ryzyk zwracamy się z apelem o potraktowanie legislacji Ustawy o badaniach klinicznych jako niezwykle pilnej i priorytetowej.

Proces legislacyjny projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (UC63) – list otwarty
Pobierz plik Rozmiar
Proces legislacyjny projektu ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (UC63) – list otwarty 0,07 MiB

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,7102 s, time: 0,8455 s database, query: 360, querytime: 0,1353 s