25.07.2018

Otwarcie kolejnych konkursów na projekty badawczo-innowacyjne w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI).

Pojawiła się kolejna możliwość dla polskich podmiotów na przystąpienie do konsorcjów publiczno-prywatnych realizujących projekty w ramach konkursów IMI.

IMI2 Call 15 to dwuetapowy konkurs dla projektów badawczo-innowacyjnych (RIA) obejmujący obszary tematyczne dotyczące m.in. rozwiązań umożliwiających rozwój leków ukierunkowanych na pacjenta czy wykorzystanie technologii Blockchain w opiece zdrowotnej.

W ramach konkursu realizowany jest również podprogram Antimicrobial Resistance (AMR) Accelerator programme,  składający się z Filarów A i B, dotyczący tworzenia możliwości i narzędzi służących szybszemu opracowywaniu i zatwierdzeniu odkryć naukowych.

24 października 2018 r. mija termin elektronicznego składania wniosków poprzez Participant Portal do I etapu, natomiast do 15 maja 2019 r. należy złożyć wnioski do II etapu.

Całkowity budżet projektu to prawie 387 mln. euro. Z którego około 215 mln euro finansowane jest ze środków firm farmaceutycznych (wkład głównie rzeczowy) stowarzyszonych w EFPIA i partnerów stowarzyszonych z IMI2. Prawie 172 mln euro finansowanych jest ze środków Komisji Europejskiej przeznaczonych dla konsorcjów badawczych.

IMI2 Call 16 jest konkursem jednoetapowym na projekty RIA, a jego zakres tematyczny jest poświęcony filarowi C programu AMR Accelerator "Portfolio Building Networks", którego celem jest m.in. przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Budżetem dla konsorcjów badawczych ustanowiony został na poziomie 46,9 mln euro. Wkład firm farmaceutycznych zostanie ustalony w późniejszym terminie.

24 października 2018 r. mija termin składania wniosków do konkursu.

Wszystkie informacje, opisy tematów i szczegóły dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej IMI. Strona internetowa IMI zawiera również porady dla wnioskodawców i wskazówki, jak znaleźć partnerów projektu.

IMI prowadzi obecnie webinaria na temat konkursów IMI2 - Call 15 i 16, podczas których omawiane są wszystkie tematy projektów, zasady i procedury obowiązujące dla IMI oraz możliwości dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (IMI) jest finansowana wspólnie przez Unię Europejską (reprezentowaną przez Komisję Europejską) i europejski przemysł farmaceutyczny (reprezentowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych). Udział w inicjatywie IMI to doskonała okazja dla naukowców ze środowiska akademickiego, przemysłu, MŚP, średniej wielkości firm, szpitali i organizacji pacjentów do wzięcia udziału w przełomowych wspólnych projektach, które mają przynieść wymierne korzyści dla pacjentów.

Podziel się:

2023 © Copyright: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
page: 0,6175 s, time: 0,7394 s database, query: 344, querytime: 0,1219 s